Mjölby kommun, länk till startsidan

Avgifter och taxor

Kommunen har rätt att ta ut avgifter och taxor för tjänster som erbjuds kommuninvånarna. Det gäller till exempel förskola, vatten och avlopp samt bygglov. Kommunfullmäktige beslutar om alla taxor.

Här finns kommunens samtliga avgifter och taxor samlade. Taxorna är indelade i de olika nämndernas verksamhetsområden.

Utbildningsnämnd

Avgifter och regler

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?