Mjölby kommun, länk till startsidan

Anmälan och avgifter

Här hittar du information om anmälan, avanmälan och avgifter för musikundervisning och våra andra estetiska ämnen.

Kulturskolan är en kommunal verksamhet för barn och unga, boende i Mjölby kommun. Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige.

Du kan anmäla dig när som helst under året, men för att kunna planera höstens kurser önskar vi din anmälan senast 31 maj.

Så här anmäler du dig

Anmälan gör du på webben genom att logga in till vårt system som heter SpeedAdmin. Anmälan görs med hjälp av BankID. Om du inte har tillgång till BankID kan vi skicka en blankett till dig via e-post eller brev. När du anmält dig får du en bekräftelse via mejl att vi tagit emot din anmälan. När du blivit antagen får du en skriftlig eller muntlig kallelse.

Så här går antagningen till

 1. När du anmält dig får du en bekräftelse via mejl att vi mottagit din anmälan.
 2. I slutet av juni/början av juli skickas antagningsbesked för höstens grupper.
 3. I slutet av augusti/början av september skickas antagningsbesked för ämnet Instrumentspel.

Observera att det går att anmäla sig när som helst under året, och vi fyller på lediga platser efter hand.

Vi har lång kö till ämnena piano och bild. Köer brukar också uppstå till ämnena trumset, slagverk och gitarr. Vi reserverar oss därför för att tid och plats för kurserna kan komma att ändras.

Turordning

 1. Elev som haft uppehåll
 2. Elever som gått i vår förberedande undervisning
 3. Inflyttad elev med påbörjad undervisning i annan kommun
 4. Elev som stått i kö i ett år eller mer
 5. Ålder (äldst går först)

Sluta på kulturskolan - avanmälan

Om du fortsätter i samma ämne behåller du din plats till dess vi får in din avanmälan.

Avanmälan ska göras av målsman till kulturskolans expedition per mejl, telefon eller vid ett besök. Du meddelar också din lärare.

Musikinstrument och annan utrustning som tillhör kulturskolan lämnar du tillbaka i samband med att du slutar.

Om du flyttar till en annan kommun har du möjlighet att gå kvar verksamhetsåret ut innan din plats avslutas automatiskt.

Vi har två ettåriga kurser där det inte behövs någon avanmälan, det är Musikverkstan och Instrumentlek (Brasslek, Stråklek och Träblåslek).

Terminsavgifter

Beslutade av kommunfullmäktige.

 • Bild och form 400 kronor
 • Dans 200 kronor
 • Digital musik, Film (rörlig bild), 3D-modellering 200 kronor *
 • Drill 200 kronor
 • Fördjupning musik 1000 kronor
 • Instrumentlek; Brass-, Stråk-, Träblåslek 200 kronor
 • Instrumentspel; piano, slagverk, trumset 600 kronor *
 • Instrumentspel; övriga instrument 400 kronor
 • Körsång 200 kronor
 • Musikterapi 400 kronor
 • Musikverkstan 200 kronor
 • POP-grupp 200 kronor
 • Teater 200 kronor

* I ämnena akustisk gitarr, dragspel, piano samt trumset/slagverk måste man ha tillgång till ett eget instrument.

Obs! Kostnader kan tillkomma för förbrukningsmaterial för vissa musikinstrument, såsom strängar, rörblad och trumstockar.

Instrumenthyra

 • Instrumentspel 150 kronor
 • Instrumentlek 100 kronor
 • Gratis för elev med reducerad avgift

Rabatter

Syskonrabatt
Gratis från syskon nummer tre som deltar.

Kursrabatt
Maximalt två avgifter per termin och elev, oavsett antal kurser. Avgift med lägst taxa tas bort.

Avgiftsreduceringar

Basbelopp 2024 = 57 300 kronor

Inkomst (hushåll), 0-6 basbelopp - Gratis

Inkomst (hushåll), 6-8 basbelopp - 75 procents reducering *

Inkomst (hushåll), 8-10 basbelopp - 50 procents reducering *

* Reduceringen beräknas på det belopp man får efter att rabatter dragits från terminsavgifterna.

Hur gör jag för att få avgiftsreducering?
Du ansöker om reducerad avgift när du gör ansökan i vår e-tjänst.

Betalning

Faktura skickas kort efter terminsstart och ska betalas när elev tackat ja till platsen och påbörjat undervisningen.

Detta gäller när du lämnar tillbaka ett låneinstrument

När du slutar på kulturskolan (eller köper eget instrument) ska låneinstrumentet lämnas tillbaka vid den tid och plats som lektion brukar äga rum. Instrumentet tas emot, granskas och godkänns av elevens lärare.

Om låneinstrumentet inte återlämnas inom 14 dagar från det att avanmälan gjorts, tar kulturskolan ut en förseningsavgift. En faktura skickas till vårdnadshavaren. Om instrumentet trots detta ej återlämnas förbehåller vi oss rätten att avgöra instrumentets värde vid det aktuella tillfället och fakturera vårdnadshavaren för att kunna införskaffa ett ersättningsinstrument.

Borttappat instrument ersätts enligt ovan.

Kontakt

Kulturskolan
Besöksadress
Lagmansgatan 34, 595 52 Mjölby
Telefon enhetschef:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?