Mjölby kommun, länk till startsidan

Budget och uppföljning

Här finns information om budget, årsredovisning och en beskrivning av hur ekonomin planeras och följs upp.

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktiges politiker om verksamhet och ekonomi. I årsredovisningen finns information om viktiga händelser under året, kommunens mål och hur väl målen har uppnåtts. Den vänder sig till invånare eller företagare i kommunen, kreditgivare, leverantörer och samarbetspartners.

Årsredovisning 2022 Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2023 Pdf, 21.6 MB.

Delårsrapport

Efter åtta månader lämnar kommunstyrelsen en delårsrapport till kommunfullmäktige. Delårsrapporten berättar om viktiga händelser under perioden. Den upplyser om utvecklingen inom ekonomi, verksamhet och mål. Om det inte verkar gå enligt plan, kan kommunfullmäktige besluta om åtgärder som förbättrar utvecklingen.

Delårsrapport Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Mål och budget

Kommunfullmäktige fattar beslut om mål och budget en gång om året. Budgeten gäller för det nästkommande året. Den innehåller också en plan för ytterligare två år. Lagstiftning, politiska styrdokument, ekonomi, demografi och andra faktorer påverkar budgeten.

Mål och budget 2024-2026 Pdf, 1.5 MB.

Mål och budget 2023-2025 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Mål och budget 2022-2024 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Maria Åhström

Ekonomichef

Telefon: 010-234 51 27

E-post: maria.ahstrom@mjolby.se

 

Stefan Knutsson

Redovisningsstrateg

Telefon: 010-234 58 83

E-post: stefan.knutsson@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?