Mjölby kommun, länk till startsidan

Kurser på grundläggande nivå

Grundläggande utbildning är för dig som inte har läst grundskolan. Den är anpassad för vuxna och du kan välja ämnen efter dina behov och förkunskaper. För att hitta rätt nivå för dina studier gör vi vid behov nivåtest i de olika ämnen som du planerar att läsa.

Grundläggande nivå är för dig som:

  • behöver förbereda dig för studier på gymnasial nivå.
  • vill läsa svenska som andraspråk.
  • behöver komplettera din utbildning.

Du kan:

  • välja ämnen efter dina behov och förkunskaper.
  • läsa de ämnen som du behöver.
  • läsa på hel- eller deltid.
  • i vissa fall kan du kombinera dina grundskolekurser med gymnasiekurser.

Förkunskaper

Om du vill läsa svenska som andraspråk behöver du ha betyg i kurs D från SFI. Om du inte har ett betyg från SFI får du göra ett nivåtest som visar om du har tillräckliga förkunskaper för att läsa på grundläggande nivå.

Individuell studieplan

Alla som läser på kommunal vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan. Den individuella studieplanen hjälper dig att planera dina studier. Där anges vilka kurser du ska läsa, vad ditt mål med studierna är och hur lång tid dina studier väntas ta. Boka gärna en tid med en av våra studie- och yrkesvägledare så får du hjälp med att upprätta din individuella studieplan.

Kontakta Vux

Kurser och kurslitteratur

Svenska som andraspråk

Matematik

Engelska

Många av våra kurser ges i form av delkurser. Det betyder att kursen är uppdelad i flera mindre kurser. Till exempel finns det fyra delkurser i svenska som andraspråk, engelska och matematik. Vilken delkurs du börjar i beror på vad du har för förkunskaper.

Du som studerar kurser på grundläggande nivå kan låna de flesta böcker av oss på skolan. Du som läser svenska som andraspråk behöver köpa en grammatikbok. Du får information om vilken bok du ska köpa av din lärare när du börjar kursen.

Antagningsbesked

Innan utbildningsstart får du ett antagningsbesked till den mejl som du använde vid ansökan. Du får beskedet som en bifogad PDF-fil. Antagningsbeskedet kan du också se om du loggar in i din studieplan i webbansökan.

Har jag rätt till studiemedel?

Studier på grundläggande nivå ger rätt till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Studiestöd

Betyg

Du får betyg efter varje avslutad kurs, godkänt eller icke godkänt. Du måste själv begära ut ditt betyg. Det skickas inte hem automatiskt. Du har möjlighet att få ditt/dina betyg från Vuxenutbildningen hemskickade. Det tar cirka två veckor innan du får hem ditt betyg.

Beställ kopia av skolbetyg Länk till annan webbplats.

 

kontaktkort vux

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?