Mjölby kommun, länk till startsidan

Anpassad vuxenutbildning

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada har rätt till anpassad vuxenutbildning (kallades tidigare särvux) på grundläggande nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år.

Rätten gäller för den som är bosatt i Sverige och som inte har de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom behöver det finnas förutsättningar för eleven att tillgodogöra sig utbildningen. I vissa fall kan elever under 20 år vara behöriga att delta i anpassad vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Mjölby vuxenutbildning samarbetar kring anpassad vuxenutbildning med andra kommuner.

Att välja och ansöka om utbildning

Du kan få hjälp att välja utbildning. Du kan ansöka till anpassad vuxenutbildning när som helst på året. Fråga vår studie- och yrkesvägledare så får du hjälp med din ansökan.

Fundera på vad du är bra på. Fråga någon som känner dig väl vad hon eller han tycker. Tänk på vad du redan kan och vad du vill bli bättre på.

Sätt lagom höga mål! Tänk på vad du behöver kursen till. Är det för att kunna få ett nytt jobb eller vill du lära dig saker för din egen skull? En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att sätta upp ett mål och söka rätt utbildning.

Planera studierna

Du planerar dina studier tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Då får du veta inom vilka yrken det finns arbete vad du behöver kunna för att nå ett visst mål hur du får de kunskaperna hur du kan få pengar under tiden du studerar.

Om du ändrar dig och vill läsa något annat kan du prata med studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig att göra om studieplanen.

Individuell studieplan

Du är med och gör en egen studieplan då du börjar utbildningen. I den står det varför du studerar och vad du har för mål vilka kurser du ska gå hur länge du ska studera hur många poäng kurserna har.

Kursutbud

Kurser på grundläggande nivå:

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik

Kurser i träningsskolan:

 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation

Kurser på gymnasial nivå

På gymnasial nivå kan du välja bland yrkesämnen och mer allmänna ämnen. Yrkesämnena är de samma som finns inom anpassad gymnasieskolans nationella program. Det kan vara ämnen inom:

 • Administration, handel och varuhantering
 • Estetiska verksamheter
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Fordonsvård och godshantering
 • Hantverk och produktion
 • Hotell, restaurang och bageri
 • Hälsa, vård och omsorg
 • Samhälle, natur och språk
 • Skog, mark och djur

Orienteringskurser

Du kan börja med att läsa en orienteringskurs. På den får du lära dig hur man studerar och veta mer om olika områden du kan studera och få hjälp att välja studier eller yrke men även visa vad du redan kan så att du inte behöver läsa det igen.

Olika sätt att läsa kurser

Dela upp kurser

Om en kurs är för lång kan man ibland dela upp den. Det finns olika delkurser på olika skolor. Du får betyg efter varje delkurs.

Kombinera kurser

Du kan läsa kurser på både grundläggande nivå och gymnasial nivå. Du kan också studera kurser inom andra skolformer samtidigt som du går på särskild utbildning för vuxna.

Ta vara på det du kan

På jobbet, i skolan och i livet har du lärt dig olika saker. Om du redan kan delar av en kurs behöver du inte läsa det en gång till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Vissa kurser eller delar av kurser kan du få lära dig på en arbetsplats. Där får du lära dig att göra vissa arbetsuppgifter och prata om det med en handledare. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Du måste ha en handledare på arbetsplatsen, och en lärare som sätter betyg. Handledaren på arbetsplatsen hjälper dig med det du behöver kunna. Vissa delar av utbildningen läser du i skolan. Där får du hjälp av en lärare.

Betyg och intyg

När du är klar med en kurs sätter läraren betyg. Du kan få A, B, C, D eller E. E är lägsta betyg. A är högsta betyg.

Du kan också få ett intyg som visar vad du har lärt dig på kursen.

Bevis från anpassad gymnasieskola

Tala med din studie- och yrkesvägledare om du vill ha ett bevis från anpassad gymnasieskola. Där samlas alla dina betyg och intyg.

Adress

Besöksadress: Industrigatan 7
Postadress: Mjölby Vuxenutbildning, 595 80 Mjölby

 

Kontaktuppgifter till Motala Kommun
Mail: cecilia.lof@motala.se
Telefon: 072-1414536

 

Kontaktkort vux

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?