Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En yngre person håller om en äldre och de ser glada ut.

Omsorg & hjälp

God man, förvaltare och förmyndare

Ibland kan det uppstå situationer i livet då du eller någon anhörig kan behöva hjälp med ekonomin, få rättigheter bevakade och se till att livet fungerar bra. Då finns det möjlighet att ansöka om god man eller förvaltare.

För att få god man eller förvaltare krävs att den hjälpbehövande har funktionsnedsättning eller sjukdom som är kopplad till behovet av hjälp.

Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd. Motala kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Motala kommuns organisation.

Verksamheten bedrivs på överförmyndarkansliet i Motala. Kansliets uppdrag är bland annat att ta fram beslutsunderlag till tingsrätten när en god man eller förvaltare ska utses, utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare, rekrytera och utbilda gode män samt fattar beslut om arvode till den gode mannen/förvaltaren.

Kansliet förordnar även god man för ensamkommande barn i den kommun där barnen vistas.

Motala kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finner du mer information.

Där finns också alla aktuella blanketter för anmälan, ansökan, årsräkning med mera samt kontaktuppgifter till överförmyndarnämnden och överförmyndarkansliet.

Läs mer om god man och förvaltare på Domstol.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se


Överförmyndaren

Om du har frågor eller kan tänka dig att bli god man, kontakta överförmyndarkansliet i Motala så får du veta mer.

Telefon: 0141-22 50 40 

overformyndaren@motala.se