Vård- och omsorgsutbildning

Foto på en skäggig man i vårdkläder som hjälper en äldre herre upp ur sin säng.

Vill du ha ett givande och ansvarsfullt yrke? Inom vård och omsorg kan du arbeta inom en mängd olika områden. Förutom gemensamma kurser fördjupar du dina kunskaper inom valbar inriktning. Vår utbildning gör dig attraktiv på en arbetsmarknad där det råder stor brist på personal.

Utbildningen

Utbildningen är på heltid vid Mjölby vuxenutbildning i samarbete med Kungshögaskolan. För att klara studierna behöver du studera 40 timmar i veckan. Utbildningen omfattar 1500 gymnasiepoäng.
Du får lära dig att ta hand om och bemöta människor i behov av vård och omsorg, hur kroppen fungerar, vikten av god hälsa och betydelsen av att förstå andra människors livssituation. Programmet ger dig kunskaper om hur man förebygger, behandlar och lindrar symtom för människor inom vård och omsorg. Vi lägger extra stort fokus på hälsa - vi utgår från det friska.
Efter avslutad vård– och omsorgsutbildning kan du söka arbete som undersköterska.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Vissa kurser innehåller obligatorisk APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Under APL-tiden följer du arbetsplatsernas tider, vilket kan innebära kvälls- och helgtjänstgöring. Du kan eventuellt få göra din APL i en annan kommun. Du ansvarar själv för dina resekostnader.

Yrket

Undersköterskor kan arbeta inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg, funktionsnedsättningsområdet samt hälso- och sjukvård. Vanliga arbetsplatser är inom hemtjänsten, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare. Som undersköterska är det vanligt att arbeta kvällar och helger samt att utföra arbetsuppgifter som innebär nära kroppskontakt med den som ska vårdas.

Kurser

Svenska/svenska som andraspråk 1, 100 poäng
Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
Hälsopedagogik, 100 poäng
Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
Medicin 1, 150 poäng
Psykologi 1, 50 poäng
Psykiatri 1, 100 poäng
Specialpedagogik 1, 100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng

Inriktning funktionshinder eller sjukvård

Specialpedagogik 2, 100 poäng
Akutsjukvård, 200 poäng
Hemsjukvård, 100 poäng
Socialpedagogik, 100 poäng

Gymnasiearbete, 100 poäng

Om utbildningen

Utbildningsstart: 7 januari 2020

Längd: 3 terminer, januari 2020 - juni 2021

Studietakt:
Heltid

Plats:
Mjölby vuxenutbildning och Kungshögaskolan

Sista ansökningdag:
30 november 2019 , senare i mån av plats.

Antal platser: 20

Utbildningsort:
Mjölby och den ort där din praktikplats finns.

Förkunskaper:
Godkänt betyg från grundskolan eller motsvarande i svenska/svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap.

Ansökan:
Ansökan lämnas till Mjölby vuxenutbildning. Du måste vara behörig sökande vid ansökningstillfället. Använd blanketten som heter ”Ansökan till vuxenutbildning” .

Blankettarkiv

Studiemedel: Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN. Du står själv för kurslitteratur.

Vårdutbildning på distans

Vi erbjuder även vårdutbildning på distans.

Förkunskaper: Godkänt betyg från grundskolan eller motsvarande i svenska/svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap.

Arbetsplatsförlagt lärande

Inom distansutbildningen ingår obligatorisk APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Under APL-tiden följer du arbetsplatsernas tider, vilket kan innebära kvälls- och helgtjänstgöring. Du kan eventuellt få göra din APL i en annan kommun. Du ansvarar själv för dina resekostnader. 

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Jane Johansson
Telefon: 0142-852 59

Telefontid: måndag, onsdag, torsdag klockan 08.30-09.30, tisdag klockan 11.00-12.00

jane.johansson@mjolby.se


Christina Bovin

Telefon: 0142-85295

Telefontid: måndag, onsdag klockan 13.00-14.00, tisdag klockan 8.30-9.30, torsdag klockan 13.00-14.00

christina.bovin@mjolby.se