Vård- och omsorgsutbildning

Foto på en skäggig man i vårdkläder som hjälper en äldre herre upp ur sin säng.

Inom vård och omsorg kan du arbeta inom en mängd olika områden. Förutom gemensamma kurser fördjupar du dina kunskaper inom valbar inriktning. Vår utbildning gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Utbildningen

Utbildningen är på heltid vid Mjölby vuxenutbildning i samarbete med Kungshögaskolan. För att klara studierna behöver du studera 40 timmar i veckan. Utbildningen omfattar 1500 gymnasiepoäng.
Du får lära dig att ta hand om och bemöta människor i behov av vård och omsorg, hur kroppen fungerar, vikten av god hälsa och betydelsen av att förstå andra människors livssituation. Programmet ger dig kunskaper om hur man förebygger, behandlar och lindrar symtom för människor inom vård och omsorg. Vi lägger extra stort fokus på hälsa - vi utgår från det friska.
Efter avslutad vård– och omsorgsutbildning kan du söka arbete som undersköterska.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Vissa kurser innehåller obligatorisk APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Under APL-tiden följer du arbetsplatsernas tider, vilket kan innebära kvälls- och helgtjänstgöring. Du kan eventuellt få göra din APL i en annan kommun. Du ansvarar själv för dina resekostnader.

Yrket

Undersköterskor kan arbeta inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg, funktionsnedsättningsområdet samt hälso- och sjukvård. Vanliga arbetsplatser är inom hemtjänsten, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare. Som undersköterska är det vanligt att arbeta kvällar och helger samt att utföra arbetsuppgifter som innebär nära kroppskontakt med den som ska vårdas.

Kurser

Svenska/svenska som andraspråk 1, 100 poäng
Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng
Psykologi 1, 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng
Omvårdnad 1, 100 poäng APL
Social omsorg 1, 100 poäng APL
Psykiatri 1, 100 poäng
Gerontologi och geriatrik, 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
Omvårdnad 2, 100 poäng APL
Social omsorg 2, 100 poäng APL
Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng
Psykiatri 2, 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättnng 2, 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng

Vård- och omsorg specialisering, 100 poäng
(för dig som gått färdigt hela gymnasiet tidgare)
eller
Komvuxarbete inom vård- och omsorg, 100 poäng
(för dig som inte gått färdigt gymnasiet tidigare)

Om utbildningen

Nästa utbildningsstart: Januari 2022

Längd: 3 terminer, januari 2022 - juni 2023

Studietakt:
Heltid

Plats:
Mjölby vuxenutbildning och Kungshögaskolan

Sista ansökningdag:
20 november 2021 , senare i mån av plats.

Antal platser: 20

Utbildningsort:
Mjölby och den ort där din praktikplats finns.

Förkunskaper:
Godkänt betyg från grundskolan eller motsvarande i svenska/svenska som andraspråk, matematik.

Ansökan:
Ansökan lämnas till Mjölby vuxenutbildning. Du måste vara behörig sökande vid ansökningstillfället. Använd blanketten som heter ”Ansökan till vuxenutbildning” .

Blankettarkiv

Studiemedel: Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN. Du står själv för kurslitteratur.

Vårdutbildning på distans

Vi erbjuder även vårdutbildning på distans via vår distansskola Moa Lärcentrum. Du kan välja att läsa på heltid eller på halvtid om du jobbar. Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN.

Förkunskaper: Godkänt betyg från grundskolan eller motsvarande i svenska/svenska som andraspråk, matematik.

Arbetsplatsförlagt lärande
Inom distansutbildningen ingår obligatorisk APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Under APL-tiden följer du arbetsplatsernas tider, vilket kan innebära kvälls- och helgtjänstgöring. Du kan eventuellt få göra din APL i en annan kommun. Du ansvarar själv för dina resekostnader. 

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Jane Johansson
Telefon: 010-234 52 59

vagledningvux@mjolby.se