Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En yngre person håller om en äldre och de ser glada ut.

Omsorg & hjälp

Hälso- och sjukvård

Du som inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har rätt att få hälso- och sjukvård i hemmet. Hemsjukvård kan ges både för kortare och längre perioder. I kommunens hälso- och sjukvård arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Hemsjukvård är inte detsamma som hemtjänst. Hemsjukvård hjälper dig med sjukvård i hemmet, till exempel med såromläggning och rehabilitering. Hemtjänsten hjälper dig istället med det dagliga, till exempel personlig omvårdnad, städning och inköp. Ibland samverkar hemsjukvården med hemtjänsten, vilket innebär att du kan få hjälp med hemsjukvårdsinsatser från hemtjänstpersonalen. Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du har behov av hemsjukvård.

Avgift

Avgiften för hemsjukvård är 100 kronor per besök. Hemsjukvårdsavgiften ingår i maxtaxan och beräknas med dina eventuella andra insatser och debiteras per månad. Har du enbart hemsjukvård är maxtaxan 400 kronor/månad. Läs mer om Avgifter vård och omsorg 2018.öppnas i nytt fönster

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

I kommunens hälso- och sjukvård finns det en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som har ett övergripande medicinskt ansvar. MAS arbetar för att den vård och behandling som ges ska vara trygg, säker och av god kvalitet för den enskilde. MAR har samma ansvarsområde men med inriktning mot rehabilitering.

Om du har sett allvarliga risker eller brister i kommunens hälso- och sjukvård bör du i första hand kontakta personal eller ansvarig chef i verksamheten, du kan också kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Patientnämnd

Om du inte är nöjd med den vård, behandling eller i bemötande som du eller dina närstående får inom hälso- och sjukvården i Mjölby kommun, har du alltid möjlighet att framföra dina synpunkter. Ta då kontakt med personal eller ansvarig chef, du kan också vända dig till patientnämnden i Östergötland som Mjölby kommun har avtal med.

Elevhälsan

Region Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till patientnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomshälsanlänk till annan webbplats

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Växeln: 0142-850 00
Öppettider: måndag-torsdag klockan 7.30-16.30, fredag klockan 7.30-16.


Sjukvårdsrådgivningen

Telefon: 1177 (dygnet runt)

www.1177.selänk till annan webbplats

Vid akut sjukdom ska du ringa 112


Rehabilitering & hjälpmedel

Sjukgymnast och arbetsterapeut
Telefon: 0142-859 87
Telefontid vardagar klockan 8.15 -9.15.


Verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten

Sonja Johansson
Telefon: 0142-854 79

sonja.johansson@mjolby.se


MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Caroline Irebro
Telefon: 0142-854 71

caroline.irebro@mjolby.se


MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering

Boel Eklund
Telefon: 0142-857 37

boel.eklund@mjolby.se