Mjölby kommun, länk till startsidan

Sammanhållen journalföring

Idag kan din vårdinformation finnas på flera håll. Du kanske har fått vård på olika sjukhus, vårdcentraler eller i ditt hem. All vård av patienter måste journalföras och patientjournalen är ett stöd för att kunna ge dig en god och säker vård.

Bara den som behöver ta del av din vårdinformation för att utföra sitt arbete har rätt att läsa i din patientjournal.

Enklare och tryggare vård

För dig som patient betyder sammanhållen journalföring enklare kontakter med vården, säkrare bedömningar och snabbare väg till rätt diagnos och behandling. Du slipper att upprepa din vårdhistoria i mötet med en ny vårdkontakt och journaler behöver inte skickas med post mellan vårdgivarna.

Samtycke

Om du lämnar ditt samtycke kan vårdpersonalen som har en aktuell patientrelation med dig ta del av dina journaluppgifter. Du blir alltid tillfrågad av vårdpersonalen om ditt samtycke.

Du kan välja att spärra

Du kan välja att spärra din patientinformation i Mjölby kommuns journalsystem om du inte vill att den ska vara tillgänglig för andra vårdgivare. Om du spärrar din patientinformation ansvarar du själv i högre grad för att informera vårdpersonalen för att de ska kunna ge dig en god och säker vård. Kontakta din sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut om du vill spärra dina uppgifter. Du har alltid rätt att ångra dig om du vill ta bort din spärr.

Höga säkerhetskrav

Hög säkerhetsnivå, sekretess och spårbarhet krävs när information ska delas mellan olika vårdgivare. Vård- och omsorgspersonal måste identifiera sig med eTjänstelegitimation för att ta kunna ta del av informationen. Det är bara personal som har behov av informationen och som du har en aktuell patientrelation med som har rätt att läsa journalen, med ditt samtycke.

Om du har frågor

Om du har frågor eller funderingar kontakta din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Läs mer i Patientdatalagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?