Buller

Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, det vill säga ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. Även önskade ljud som musik kan bli störande om ljudnivån är för hög. Buller är ett utbrett miljöproblem.

Vanliga källor till buller och höga ljudnivåer är väg-, spår- och flygtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier, byggnadsarbeten, diskotek och konserter.

När man bedömer vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar tas hänsyn till vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt. Alltför höga ljudnivåer resulterar i skador på vår hörsel. Men även buller på betydligt lägre nivå kan ge symptom i form av stress, trötthet och olust.

I Mjölby kommun har en bullerkartläggning genomförts där ljudnivåer ifrån olika bullrande verksamheter utretts. För mer information om denna, kontakta miljökontoret.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer

Buller från byggplatser och industrier

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad