Första hjälpen & brandskyddsutbildning

Räddningstjänsten erbjuder kurser och utbildningar till både privatpersoner, offentliga verksamheter och företag. Kurserna kan hållas i räddningstjänstens lokaler eller på övningsfältet i Hulje. Utbildningarna kan också hållas på arbetsplatsen om det är lämpligt för kursen eller verksamheten som sådan.

Räddningstjänstens utbildningar

Brandskyddsutbildning

Målet är att deltagarna ska förstå hur en brand uppstår och hur man förebygger att det börjar brinna. Alla deltagare får möjlighet att träna och agera praktiskt. Kursen hålls med grupper på upp till 15 personer. För företag kan kursen anpassas efter behov.

Vi tränar på att släcka olika typer av bränder i det fria med olika sorters släckutrustning. I kursen ingå också förevisningar av vad som kan hända med de vanligaste typerna av tryckkärl när de blir utsatta för brand, samt brand i olja på spisen.

Kursen pågår i cirka tre timmar och i kursavgiften ingår kaffe och fikabröd. Alla deltagare får efter genomförd godkänd kurs ett diplom.

Kursinnehåll

 • Brandkunskap och brandförlopp
 • Möjliga brandorsaker
 • Brandförebyggande åtgärder
 • Alarmering
 • Utrymning och inrymning
 • Släckredskap (även praktiska övningar)

Första hjälpen, barnolycksfall

Kursen som vänder sig till dig som har barn eller arbetar med barn mellan 0 och 12 år. Vi pratar allt ifrån ett barns utveckling till de första kritiska minuterna vid en olyckshändelse. Vi belyser också olika olycksrisker vid olika åldrar och hur vi kan förebygga risker på ett enkelt och bra sätt.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment där vi jobbar med övningsdockor i olika storlekar. Kursen leds av en instruktör med erfarenhet av akutsjukvård och som är godkänd av Svenska Cardiologföreningen. Alla deltagare får efter genomförd godkänd kurs ett diplom. Kurslängden är cirka tre och en halv timme. I avgiften ingår kaffe och fika.

Kursinnehåll

 • Barns utveckling
 • Olycksrisker för barn
 • Första hjälpen vid medvetslöshet
 • Första hjälpen vid luftvägsstopp
 • Första hjälpen vid hjärtstopp
 • Första hjälpen vid cirkulationssvikt och blödningar
 • Akuta sjukdomstillstånd, allergi, astma, kramper, med mera.

Första hjälpen, D-HLR för vuxna

När olyckan är framme kan de första minuterna vara livsavgörande. Därför vill vi att så många som möjligt lär sig grunderna i ett akut omhändertagande vid olycka eller möjligt hjärtstopp. När du gått kursen (cirka tre timmar) har du en grundläggande inblick i vad man gör när olyckan är framme såväl teoretiskt som praktiskt.

Efter kursen får du ett intyg utfärdat av räddningstjänsten enligt Svenska Cardiolgföreningens riktlinjer och undertecknat av godkänd instruktör. I kursavgiften ingår kaffe och fikabröd.

Kursinnehåll

 • Allmäna sjukvårdskunskaper
 • Livshotande läge (L-ABCDE)
 • Andningsapparaten
 • Blödning/cirkulationssvikt
 • Chockförebyggande åtgårder
 • Hjärt-lungräddning (enskilt samt parlivräddarteknik, med defibrillator)

Heta Arbeten

Kursen riktar sig till dig som arbetar med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller andra metoder som kan orsaka en brand. Läs mer om kursen här.

Frågor och anmälan

Utbildningsledare

Björn Törnström

Telefon: 0730-60 17 78

utbildningsledare@mjolby.se