Mjölby kommun, länk till startsidan

Heta arbeten, utbildning

Kursen riktar sig till dig som arbetar med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller andra arbetsmetoder som kan orsaka en brand.

Hand som svetsar, svetsgnistor flyger runt

Varför måste man genomgå kursen Heta arbeten?

Försäkringsbolagen har i sina villkor ett krav på att de som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten måste ha utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som finns. Detta innebär att all personal som är inblandade i ett sådant arbete ska ha denna utbildning, det vill säga:

 • Den som beställer det heta arbetet.
 • Den brandskyddsansvarige som också avgör om det är ett tillfälligt hett arbete eller inte.
 • Den som utför arbetet eller bevakar det heta arbetet.

Kommande datum och ny starttid

För information om tillgängliga datum och bokning av kurs vänligen kontakta utbildningsledare Björn Törnström.

Plats: Räddningstjänstens utbildningscenter, Omlastarevägen 6, Mjölby.
Kursavgift: 2950 kronor exklusive moms per deltagare. I kursavgiften ingår kursmaterial, fika och lunch.

Efter genomförd kurs erhålls ett certifikat som gäller i fem år.

Följande uppgifter ska finnas med i anmälan

 • Max 20 deltagare
 • För- och efternamn på samtliga deltagare
 • Personnummer på samtliga deltagare
 • Telefonnummer och e-postadress till samtliga deltagare
 • Företagsnamn, organisationsnummer och företagsadress
 • Faktureringsuppgifter
 • Referensnummer/märkning
 • Leveransadress för certifikat
 • Önskemål om specialkost

Anmälan

Gör din anmälan med e-post till utbildningsledare Björn Törnström på utbildningsledare@mjolby.se

Kursinnehåll

Brandteori

 • Brandtriangeln
 • Brandförlopp
 • Brandfarlig vara
 • Förebyggande åtgärder

Brandskyddsansvar och organisation på arbetsplats

 • Vem ger tillstånd?
 • Brandskyddsansvarig, vem är det?
 • Den som utför arbetet Beställare/brandskyddsansvarig
 • Brandvakt

Säkerhetsregler, tillståndsblankett och ansvarsfrågor

 • Vilka försäkringar har säkerhetsregler för Heta Arbeten?
 • Försäkringsbolagens ersättningsregler
 • Skadefall
 • Hur fungerar försäkringen vid skada?
 • Tillstånd/kontrollista
 • Straffrättsligt ansvar

Praktik

 • Brand i kläder
 • Handhavande av olika typer av handbrandsläckare

Kontakt Räddningstjänsten

Brandman och utbildningsledare
Björn Törnström
Besöksadress
Svartåliden 1A, 595 41 Mjölby

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?