Mjölby kommun, länk till startsidan

Första hjälpen och brandskyddsutbildning

Räddningstjänsten erbjuder utbildningar med både teori och praktik inom brandskydd och akut-omhändertagande.

Brandskyddsutbildning

Målet är att deltagarna ska förstå hur en brand uppstår och hur man förebygger att brand uppstår. Alla deltagare får möjlighet att släcka en brand med olika typer av släckutrustning. Kursen hålls med grupper på upp till 10 personer. För företag kan kursen anpassas efter behov.

En manlig hand som är på väg att dra ut en sprint ur en brandsläckare.

Kursen pågår i cirka tre timmar och i kursavgiften ingår lättare fika. Alla deltagare får efter genomförd godkänd kurs ett diplom.

Kursinnehåll

 • Brandkunskap och brandförlopp
 • Möjliga brandorsaker
 • Brandförebyggande åtgärder
 • Alarmering
 • Utrymning och inrymning
 • Information om systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • Släckredskap (även praktiska övningar)
 • Upplevelsebana - övning i riskbedömning

Första hjälpen, D-HLR för vuxna

När olyckan är framme kan de första minuterna vara livsavgörande. Därför vill vi att så många som möjligt lär sig grunderna i ett akut omhändertagande vid olycka eller möjligt hjärtstopp. När du gått kursen (cirka två timmar) har du en grundläggande inblick i vad man gör när olyckan är framme såväl teoretiskt som praktiskt.

Manliga armar som tränar på att göra hjärt- och lungräddning på en docka.

Efter kursen får du ett intyg utfärdat av räddningstjänsten enligt Svenska Cardiolgföreningens riktlinjer och undertecknat av godkänd instruktör. I kursavgiften ingår lättare fika.

Kursinnehåll

 • Allmäna sjukvårdskunskaper
 • Livshotande läge, och prioriteringsordningen på åtgärder (L-ABC)
 • Andningsapparaten och luftvägsstopp
 • Blödning/cirkulationssvikt
 • Hjärt-lungräddning (enskilt samt parlivräddarteknik, med defibrillator)

Första hjälpen, barn-HLR

Kursen vänder sig till dig som arbetar med barn mellan 0 och 18 år. Vi pratar allt ifrån det lilla barnets utveckling till de första kritiska minuterna vid en olyckshändelse. Vi belyser också olika olycksrisker vid olika åldrar och hur vi kan förebygga risker på olika sätt.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment där vi jobbar med övningsdockor i olika storlekar. Kursen leds av en instruktör med erfarenhet av akutsjukvård och som är godkänd av Svenska Cardiologföreningen.

Alla deltagare får efter genomförd godkänd kurs ett diplom. Kurslängden är cirka två timmar. I avgiften ingår lättare fika.

Kursinnehåll

 • Olycksrisker för barn
 • Första hjälpen vid medvetslöshet
 • Första hjälpen vid luftvägsstopp
 • Första hjälpen vid hjärtstopp
 • Första hjälpen vid cirkulationssvikt och blödningar

Kontakt Räddningstjänsten

Brandman och utbildningsledare
Björn Törnström
Besöksadress
Svartåliden 1A, 595 41 Mjölby

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?