Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Trygg och säker

Kommunen arbetar aktivt och förebyggande för att höja medvetenheten kring säkerhet och minska risker för olyckor och tillbud. Det finns resurser för att hantera olyckor, kriser och andra extraordinära händelser. Det finns också en beredskap att leda kommunens verksamhet vid allvarliga samhällsstörningar.