Brottsförebyggande arbete

Vårt mål är att skapa en kommun där medborgarna känner sig trygga och brottsligheten ligger på en låg nivå. Kommunen arbetar med frågan på flera olika sätt, men varje individ kan vara en brottsförebyggare på något sätt. Alla kan bidra till en tryggare närmiljö och ett tryggare samhälle.

Nattvandrare

Nattvandrarna ordnar inte vandringar varje helg, utan koncentrerar sina vandringar till skolavslutning, Valborg, Skänninge Marken och liknande arrangemang. Om du vill gå med i nattvandrargrupp eller själv starta en, är du välkommen att kontakta säkerhetssamordnare Roger Max. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar gör vi ett bostadsområde eller annan avgränsad bebyggelse. De genomförs på kvällstid under den mörka årstiden. Vandringen inleds med en fika och en kort genomgång. Därefter går vi tillsammans igenom området och pratar om vad du upplever som problem och vad vi kan göra för att förbättra. Vi noterar de problem som diskuteras och återkommer med förslag på åtgärder och en plan för hur de ska genomföras.

Kommunpolitiker, representanter för räddningstjänsten och  service- och teknikförvaltningen brukar trygghetsvandra tillsammans, ofta också med hyresgästföreningen, Bostadsbolaget och Polisen.

Effektiv samordning för trygghet i Mjölby

Effektiv samordning för trygghet i Mjölby (ESM) är den arbetsmodell som Mjölby kommun använder för trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser, i tät samverkan med Polismyndigheten och Bostadsbolaget i Mjölby.

Mer information om Effektiv samordning för trygghet i Mjölby

Organiserad brottslighet

I Östergötlands län samverkar samtliga 13 kommuner och flera statliga myndigheter mot organiserad brottslighet: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Tullverket, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen, Finanspolisen och Migrationsverket.

Det gemensamma målet är att förhindra etablering av organiserad brottslighet i Östergötland. Ungdomar ska, genom förebyggande, främjande och förhindrande insatser, förhindras att rekryteras till den organiserade brottsligheten.

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier och miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Mer om våldsbejakande extremism

Kontakt

Säkerhetssamordnare

Roger Max

Telefon: 010-234 52 36

roger.max@mjolby.se


Stefan Karlsson

Telefon: 010-234 57 93

stefan.karlsson@mjolby.se

Senast publicerad