Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Brottsförebyggande arbete

Vårt mål är att skapa en kommun där medborgarna känner sig trygga och brottsligheten ligger på en låg nivå. Kommunen arbetar med frågan på flera olika sätt, men varje individ kan vara en brottsförebyggare på något sätt. Alla kan bidra till en tryggare närmiljö och ett tryggare samhälle.

Nattvandrare

Nattvandrarna ordnar inte vandringar varje helg, utan koncentrerar sina vandringar till skolavslutning, Valborg, Skänninge Marken och liknande arrangemang. Om du vill gå med i nattvandrargrupp eller själv starta en, är du välkommen att kontakta säkerhetssamordnare Roger Max. Kontaktuppgufter finns längst ner påsidan

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar gör vi ett bostadsområde eller annan avgränsad bebyggelse. De genomförs på kvällstid under den mörka årstiden. Vandringen inleds med en fika och en kort genomgång. Därefter går vi tillsammans igenom området och pratar om vad du upplever som problem och vad vi kan göra för att förbättra. Vi noterar de problem som diskuteras och återkommer med förslag på åtgärder och en plan för hur de ska genomföras.

Kommunpolitiker, representanter för räddningstjänsten och  service- och teknikförvaltningen brukar trygghetsvandra tillsammans, ofta också med hyresgästföreningen, Bostadsbolaget och Polisen.

Organiserad brottslighet

I Östergötlands län samverkar samtliga 13 kommuner och flera statliga myndigheter mot organiserad brottslighet: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Tullverket, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen, Finanspolisen och Migrationsverket.

Det gemensamma målet är att förhindra etablering av organiserad brottslighet i Östergötland. Ungdomar ska, genom förebyggande, främjande och förhindrande insatser, förhindras att rekryteras till den organiserade brottsligheten.

Kontakt

Säkerhetssamordnare

Roger Max

Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se


Stefan Karlsson

Telefon: 0142-857 93

stefan.karlsson@mjolby.se