Kockutbildning, lärling

En leende kvinna i kockmössa och kockrock.

Är du uppfinningsrik och kreativ? Då kan kockyrket vara något för dig! Restaurangbranschen har ett stort behov av att anställa utbildade kockar vilket innebär stora möjligheter till jobb direkt efter avslutad utbildning.

Yrket

Att arbeta med mat är stimulerande och kräver både kunskap, kreativitet och kapacitet. Det finns ett stort behov av utbildade kockar inom måltidsbranschen, både på hotell, i restauranger och i olika sorters storkök.

Livsmedelsbranschen i stort är en marknad som är under enorm utveckling - med många trender som drar åt olika håll. Här finns bättre och bättre färdigmat, hemleveranser och service.

Här finns också en större och framförallt bredare restaurangbransch, där specialkoster blir mer och mer efterfrågade. Det ger nya kockar möjligheten att gå åt många olika håll. Tänk på att jobbet kan medföra obekväma arbetstider, stress och tunga lyft. 

Utbildningen

Utbildningen är på heltid via Mjölby vuxenutbildning i samarbete med Dackeskolan. Utbildningen riktar sig till dig med ett stort intresse för mat och matlagning. Den ger dig en bred praktisk och teoretisk kunskap om matlagning för både små och stora kök och även fördjupade kunskaper och färdigheter i livsmedelshygien och specialkost.  Målet är att ge dig de kunskaper du behöver för att få ett arbete inom restaurang eller storkök.

Genom utbildningen får du betyg i gymnasiekurser inom kockyrket, du får yrkeserfarenhet och kontakter i branschen. Utbildningen är en lärlingsutbildning, vilket innebär att du ägnar en dag i veckan åt teori på Dackeskolan och resterande fyra dagar på praktiskt lärande ute på en arbetsplats. Där lär du dig av en yrkeskunnig handledare. Du följer då arbetsplatsens tider, vilket kan innebära kvälls- och helgtjänstgöring.

Utbildningen passar dig som tar stort eget ansvar för dina studier. Du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara studierna.

Kurser

Service och bemötande 1, 100 poäng    
Hygien, 100 poäng                                 
Livsmedels- och näringskunskap, 100 poäng                                 
Matlagning 1, 100 poäng                                 
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, 100 poäng
Matlagning 2, 200 poäng                                 
Matlagning 3, 200 poäng                                 
Specialkost,100 poäng 

Om utbildningen

Utbildningsstart: Augusti 2022

Längd: 42 veckor

Sista ansökningsdag:
20 maj 2022, senare i mån av plats

Antal platser: 10

Utbildningsort:
Mjölby och den ort där din lärlingsplats finns

Förkunskaper:
Grundskola eller motsvarande med minst godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk.

Ansökan:
Ansökan lämnas till Mjölby vuxenutbildning. Du måste vara behörig sökande vid ansökningstillfället.
Använd blanketten som heter Ansökan till vuxenutbildningen.

Blankettarkiv

Studiemedel: Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN. Du står själv för kurslitteratur och kostnader för obligatoriskt hälsointyg. Skyddskläder och annan utrustning får du låna.

Kontakt

Ansvarig lärare

Maria Petterson
Telefon: 010-234 53 35


Studie- och yrkesvägledare

Jane Johansson
Telefon: 010-234 52 59

vagledningvux@mjolby.se

Senast publicerad