Bokens vårdboende i Mjölby

Bokens vårdboende ligger i centrala Mjölby. Det är ett modernt, handikappanpassat och funktionsdugligt boende, med inriktning mot att vara ett centrum i Mjölby för äldregrupper, anhöriggrupper samt för aktiviteter och studiecirklar för pensionärer i ordinärt boende. I entréplan finns gemensamma lokaler och restaurang.

Dagverksamhet

På Bokens vårdboende finns dagverksamhet både för dig som bor här och för dig som bor i närheten. Verksamheten är öppen alla vardagar och till viss del på helgerna. Alla är välkomna. Om man inte vill delta i någon aktivitet går det bra att bara titta in och prata en stund. Fika serveras till självkostnadspris. Ofta ordnas olika tillställningar, som till exempel kräftkalas, midsommarfirande eller musikstunder.

Läs mer om våra aktiviteter.

Kontaktmannaskap

Vi arbetar med kontaktmannaskap. Det innebär att du tillsammans med din kontaktman planerar och följer upp de insatser som du är beviljad och planerar för dina och närståendes önskemål.

Brukarinflytande

Det är viktigt att du är delaktig och kan påverka i din vardag. Några gånger om året har vi förtroenderåd med politiska representanter från omsorgs- och Socialnämnden där vi diskuterar gemensamma frågor.

Synpunkts- och klagomålshantering

Vi tar gärna emot synpunkter, förslag och klagomål för att utveckla  verksamheten. Du kan lämna in dessa via webben, skriftligen, eller muntligen till oss, eller Medborgarservice i stadshuset i Mjölby.        

Måltider

På Boken tillagar måltidsservice frukost, lunch och middag och serverar i verksamhetens restaurang.

Restaurangen har öppet för lunchservering klockan 11.30-13.30 (lördag, söndag klockan 11.30-13) för alla. En generös salladsbuffé samt bröd, smör och kaffe med dessert ingår. Välkommen!

Kontakt

Bokens vårdboende

Post och besöksadress: Bockarpsvägen 5 A, 595 51 Mjölby


Enhetschefer

Azra Redzepovic

Telefon: 0142-850 51

azra.redzepovic@mjolby.se


Catherine Stolfer Suneson
Telefon: 0142-851 08

catherine.stolfersuneson@mjolby.se

Administratör

Ann Nyman
Telefon: 0142-857 76

ann.nyman@mjolby.se

Ansvarig sjuksköterska

Telefon: 0142-852 06