Hedersproblematik

Känner du dig kontrollerad av din familj och av din släkt? Får du inte själv bestämma vilka du ska umgås med eller bli kär i? Tvingas du hålla koll på dina syskon på ett sätt som inte känns bra? Är du rädd för att giftas bort mot din vilja?

I Sverige har alla människor rätt att leva ett liv där man själv får bestämma vem man träffar, hur man ser ut, vad man gör på sin fritid och vem man ska gifta sig med. Om man lever i en familj där man inte får bestämma dessa saker själv kan det vara så att man lever under hedersförtryck. Det kan kännas svårt och skamligt att prata om vad som händer inom ens familj, men på Socialtjänsten kan du få hjälp och stöd i att leva ett liv utan kontroll och hot.

Här är några signaler på att du lever i en familj där det förekommer hedersförtryck:

  • Du får inte själv bestämma vilka vänner du träffar/vilka du umgås med.
  • Din familj och/eller dina syskon håller koll på dig och ser till att du följer familjens regler.
  • Du får inte klä dig eller se ut som du vill.
  • Du tänker hela tiden på vad du säger och gör så att du inte ska förstöra familjens rykte.
  • Är du utsatt för hot och våld av din familj eller dina släktingar?

Enkel och säker kontaktväg på nätet

Våld i nära relationer

Med vår e-tjänst kan du som är utsatt för våld i en nära relation kontakta våra behandlingssekreterare på ett enkelt, säkert och tryggt sätt när det passar dig.

Fyll i hur och när du vill ha kontakt så återkommer vi inom 24 timmar varje helgfri vardag. För din säkerhets skull så kommer vi inte att skicka ut någon bekräftelse via sms eller e-post, när du har skickat in din ansökan via e-tjänsten. Om du loggar in med BankID kan vi ha en dialog med dig direkt i tjänsten, och man kan bara ta del av informationen om man loggar in med ditt BankID.

Ta kontakt med oss via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt för unga

Med vår e-tjänst kan du som ung snabbt komma i kontakt med oss på familjeteamet. Om du beskriver kort vad du vill ha hjälp med, kommer du bli kontaktad inom 24 timmar varje helgfri vardag. Vi kan ha kontakt direkt genom e-tjänsten eller via sms, telefon eller mejl.

Ta kontakt med oss online via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Oro för barn

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa.

Om du är orolig för hur ett barn eller ungdom mår eller har det hemma kan du göra en anmälan till omsorgs- och socialtjänsten. Det kallas för orosanmälan. Det räcker med att du är orolig för ett barn för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade. Det är vi på omsorgs- och socialtjänsten som utreder om barnet behöver stöd eller hjälp.

Anmälan till omsorgs- och socialförvaltningen görs via följande e-tjänster:

Oro för barn - anmälan för privatpersoner Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Oro för barn - anmälan för dig med anmälningsplikt Länk till annan webbplats.

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig

Du kan vara anonym om du vill.

Samordnare våld i nära relation

010-234 50 48
Telefontid måndagar 10-11, övriga vardagar svarar vi i mån av tid.

Enheten barn och unga

010-234 52 20


Familjeteamet

010-234 62 00


Kvinnofridslinje

020-50 50 50


Vid akut fara, ring alltid 112

När ett barn saknas »

Det finns barn och ungdomar som riskerar att bli bortgifta. Det kan handla om barn och unga som har förts ut ur landet och där lämnats kvar mot sin vilja.

Saknar du någon? Slå larm!

Relaterad information

GAPF stödjour Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hedersförtryck.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Länsstyrelsen)

Viktiga telefonnummer

SOS-Alarm, telefon: 112

Polisen, telefon: 114 14

Brottsofferjouren, telefon: 0200-21 20 19

Senast publicerad