Kommunalt avlopp

De fem vanligaste sakerna som fulspolas: bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter, tops.

När du som är ansluten till kommunalt avlopp spolar i toalett, vask eller dusch och tvättar hamnar ditt avloppsvatten på reningsverket, via ledningsnät och pumpstationer.

I vattnet vill vi ta bort kväve, fosfor, organiska föroreningar och miljögifter. Kväve och fosfor är näringsämnen som gör att det börjar växa för mycket i sjöar och hav när de släpps ut i stora mängder, så kallad övergödning.

Reningsverket kan inte ta bort farliga kemikalier, läkemedel eller tobak. Sådana föroreningar försvårar reningsprocessen och släpps ut i miljön, antingen genom vattnet eller i slammet, som används för att gödsla åkrar med.

När oönskade saker hamnar i avloppet kan det även bli stopp i våra pumpar och ledningar, vilket medför att avloppsvattnet släpps orenat ut i vår närmiljö.

Sidan för dig som har enskilt avlopp

Så bidrar du till rent vatten

 • Bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten.
 • Lämna in överblivna läkemedel på apoteket.
 • Lämna miljöfarligt avfall som till exempel kemikalier, färg, nagellack och elektronik på återvinningscentralen.
 • Slänga ditt matfett i papperskorgen eller lämna på återvinningscentralen istället för att spola ner det i avloppet.
 • Undvika onödiga kemikalier.
 • Städa med såpa, miljömärkt diskmedel och mikrofibertrasa.
 • Köpa miljömärkta hygien- och rengörningsprodukter
  (Bra miljöval, Svanen och EU-ecolabel).
 • Tvätta fulla diskmaskiner och tvättmaskiner.
 • Använda rätt mängd diskmedel och tvättmedel.
 • Undvika att köpa kläder och andra produkter som innehåller silver.
 • Tvätta bilen i godkända tvätthallar (aldrig på gatan!).
 • Dammsuga noga för att bli av med gifter i inandningsluft och i skurvatten

Kontakt

Tf Driftchef reningsverket

Katrin Norling Telefon: 010-234 61 28

katrin.norling@mjolby.se


Vattenverket

Telefon: 010-234 50 92

Senast publicerad