Mjölby kommun, länk till startsidan

Lejonbackens skola i Mjölby

En ny skola för årskurs F-6 med tillhörande idrottshall byggs i området Sjunningsfält i Mjölby. Skolan kommer kunna ta emot 630 elever.

Dummybild

Bakgrund

Bygget av den nya skolan, som efter en omröstning fått namnet Lejonbackens skola, beräknas starta upp under sommaren 2024 och planeras vara klar i juni 2026.

Skolan utformas som ett L . Varje årskurs får en hemvist med plats för tre parallella klasser och med en egen entré, tre entréer på bottenplan och fyra på övre plan.

I mitten av huskroppen finns en central del med administration, matsal, kök och slöjdsal. På övervåningen ligger biblioteket, elevhälsan och vissa specialsalar som hemkunskap, bild och NO-sal.

Idrottshallen är fullstor och går att dela. Det kommer finnas tillhörande utrymme i form av omklädningsrum, café, gruppträningsrum och lektionssal.

Utemiljön ska präglas av pedagogik och trygghet och ge utrymme för äventyr och lek.

Tidplan

Bygget av den nya skolan beräknas starta upp under sommaren 2024 och planeras vara klar i juni 2026. Eleverna börjar på skolan höstterminen 2026.

Just nu

Pågår upphandling av totalentreprenör

Trafikpåverkan

I dagsläget finns det ingen trafikpåverkan i området.

 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?