Mjölby kommun, länk till startsidan

Aktuella byggprojekt

Här presenterar vi aktuella och pågående nybyggnationer av nya flerbostadshus och radhus.

Pågående projekt

Kristallen i Mantorp

Intill gamla riksvägen i Mantorp bygger Bostadsbolaget i Mjölby AB 60 stycken nya hyreslägenheter i längor med loftgång i två till tre våningar. Det blir huvudsakligen lägenheter från 3-4 rum och några ettor. Byggtiden beräknas bli två år. Planerad inflyttning är kring årsskiftet 2023/2024.

Bostadsbolaget Mjölby AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Östra Olofstorp i Mantorp

Vid infarten till Östra Olofstorp i Mantorp bygger Göta Förvaltning AB hyresrätter i form av radhuslägenheter. I första etappen byggs 18 parhuslägenheter, uppdelat på 12 stycken 3 rum och kök samt sex stycken 4 rum och kök. Planerad inflyttning på 3 rum och kök är den 1 december 2022 och på 4 rum och kök 1 april 2023. Alla lägenheter är enplans.

Planerad utbyggnation

Göta förvaltning AB planerar att bygga totalt 84 bostäder i olika former som par- och flerbostadshus. Beräknad utbyggnadstid är tre år.

Göta förvaltning AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södra Rydja i Mantorp

Östgötahus har påbörjat byggnation av 19 kedjehus och planerar även att uppföra villor och radhus i ett nytt bostadsområde vid Rydja och Riddarängen i Mantorp. Utöver 21 villor, kommer området fullt utbyggt bestå av 20 kedjehus och cirka 35 bostäder i bostadsrättsförening. Byggandet sker i tre etapper, där inflytting i första etappen har skett.

Östgötahus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Östra Lundby i Mjölby

Bostadbolaget i Mjölby AB bygger sex lägenheter i radhusform på Kapellgatan i Mjölby. Varje lägenhet får 4 rum och kök i två våningar, egen carport och uteplats. Inflyttning är planerad till november 2022.

Bostadsbolaget Mjölby AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södra Björkudden

För några år sedan arrangerade kommunen en markanvisningstävling för ett område på Svartå strand som heter Södra Björkudden. Tävlingen vanns av Göta Stenhus AB. Husproduktionen är uppdelad i tre etapper. Etapp 2 som omfattar 20 hyreslägenheter är påbörjad och färdigställs under 2022. Etapp 3 färdigställs 2023. När alla tre etapperna är byggda har 54 lägenheter i olika storlekar; 2:or, 3:or och 5:or producerats.

Göta Stenhus AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planerade projekt

Efterfrågan på bostad och villatomt i kommunen är stor och det pågår därför flera planarbeten för nya bostadsområden.

Fall i Mantorp

Söder om resecentrum i Mantorp planeras för ett nytt bostadsområde. I första etappen planerar GBJ Bygg AB för 48 lägenheter och Östgötahus AB för cirka 20 radhus. Här kommer även att byggas ett LSS-boende (bostad med särskilt stöd för vuxna) och en förskola.

Mjölbygatan 12 i Skänninge

Bostadsbolaget i Mjölby AB har köpt fastigheten på Mjölbygatan 12 i Skänninge där Coop tidigare låg. Bostadsbolaget vill bygga cirka 20 hyreslägenheter i ett hus på fyra våningar. Inflytt planeras ske tidigast under 2024.

Bostadsbolaget Mjölby AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svartå strand etapp 2

Efter framgången med byggandet av den första etappen av Svartå Strand fortsätter planarbetet nu för de södra delarna, etapp 2. Första delen i detta område kommer när den är slutförd att innehålla 376 bostäder.

Hela etapp 2 beräknas ge upp till 700 lägenheter. Den preliminära inriktningen är flerbostadshus med fyra till sex våningars byggnadshöjd men även högre byggnader kan bli aktuella. Lägre gruppbebyggelse kan också tänkas inrymmas i området.

Den första tidiga avgränsningen mot järnvägen justeras nu i diskussioner med Trafikverket. Fortfarande är tanken att behålla mycket av det gröna och ha bostadsbebyggelse ned mot Svartån.

Detaljplanen, som täcker området från Nygatan ned till Järnvägsgatans bro över Svartån, bedöms kunna antas under 2023. Byggnadsproduktionen skulle då kunna påbörjas i slutet av 2023 eller början av 2024.

Eldslösaområdet - ny stadsdel i Mjölby

Arbete pågår med att ta fram två detaljplaner i Eldslösaområdet i Mjölby tätort. Det ena området är beläget söder om Måndalen i höjd med Sjunningsfält. Där planeras cirka 20 villatomter i skogsmark och Mjölbys nya grundskola. Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft.

Det andra området är beläget utmed Eldslösaleden och Hargsvägen, direkt norr om Mjölbys ridskola. Området är ett småbrutet beteslandskap och även här planeras det för villatomter, cirka 60 stycken. Här beräknas detaljplanen kunna antas under 2023.

Områdena kan även komma innehålla några enstaka ytor för mindre flerbostadshus eller radhus. Husproduktionen är tänkt att kunna starta under 2024.

Lediga tomter

Är du mer intresserad av att bygga eget hus så har vi en särskild sida för villatomter.

Lediga tomter

Kontakt

Exploateringskontoret

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?