Mjölby kommun, länk till startsidan

Förskola i Mantorp, söder om resecentrum

En ny förskola med tillhörande utemiljö ska byggas i Mantorp. Förskolan kommer kunna ta emot 120 elever. Bygget beräknas starta upp i april 2024 och planeras vara klar i juni 2025.

Dummybild

Bakgrund

Förskolan kommer byggas som en hästsko med fyra avdelningar. Inom förskolan finns tre ateljéer där barngrupperna till exempel kan titta på film eller pyssla.

Två avdelningar delar på en entré. Det finns även en separat köksentré och en personalingång. I mitten av huskroppen finns en mer central del med plats för administration, matsal och kök.

Utemiljön ska präglas av pedagogik och trygghet och ge utrymme för äventyr och lek.

Tidplan

Bygget beräknas starta under april 2024 och planeras vara klar i juni 2025. Eleverna börjar på skolan höstterminen 2025.

Just nu

Just nu pågår en projektering av bygghandlingar i samråd med BC Linköping AB som är totalentreprenör för uppförandet.

Just nu pågår även utbyggnation och i ordningställande av gator på området.

Trafikpåverkan

Byggtrafiken kommer till största del ledas om via en byggväg, på så vis undviker vi att byggtrafiken måste åka genom bostadsområdet och villavägarna som finns i närheten.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?