Mjölby kommun, länk till startsidan

Flerbostadshus och radhus

Här informerar vi om pågående och planerade byggnationer av nya flerbostadshus och radhus.

Dummybild

Pågående projekt

Mjölby kommun växer. Här hittar du pågående projekt för nya boenden i form av flerbostadshus och radhus.

Östra Olofstorp i Mantorp

Vid infarten till Östra Olofstorp i Mantorp bygger Göta Förvaltning AB hyresrätter i form av radhuslägenheter.

Företaget bygger och planerar för totalt 84 bostäder i olika former som par- och flerbostadshus. Beräknad utbyggnadstid är tre år.

Göta förvaltning AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södra Rydja i Mantorp

Östgötahus har färdigställt 19 kedjehus. De planerar även att uppföra radhus i ett nytt bostadsområde vid Rydja och Riddarängen i Mantorp.

När området är fullt utbyggt kommer det finnas 20 kedjehus i eget ägande och cirka 35 bostäder i bostadsrättsform.

Byggandet sker i tre etapper, där inflytting i första etappen redan har skett.

Östgötahus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södra Björkudden

För några år sedan arrangerade kommunen en markanvisningstävling för ett område på Svartå strand som heter Södra Björkudden. Tävlingen vanns av Göta Stenhus AB. Husproduktionen är uppdelad i tre etapper.

Etapp två omfattade 20 hyreslägenheter och färdigställdes under 2022.

Etapp tre färdigställs under 2024.

När alla tre etapperna är byggda har 54 lägenheter i olika storlekar producerats.

Göta Stenhus AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Efterfrågan på bostad och villatomt i kommunen är stor och det pågår därför flera planarbeten för nya bostadsområden.

Söder om resecentrum i Mantorp

Söder om resecentrum i Mantorp planeras för ett nytt bostadsområde. I första etappen planerar GBJ Bygg AB för 48 lägenheter och Östgötahus AB för cirka 20 radhus.

Mjölbygatan 12 i Skänninge

Bostadsbolaget i Mjölby AB har köpt marken på Mjölbygatan 12 i Skänninge där Coop tidigare låg. Bostadsbolaget bygger cirka 20 hyreslägenheter i ett hus på fyra våningar. Inflytt planeras ske under 2024.

Svartå strand etapp 2

Efter framgången med byggandet av den första etappen av Svartå Strand fortsätter planarbetet nu för de södra delarna, etapp två.


Hela etapp två beräknas ge upp till 700 lägenheter. Den preliminära inriktningen är flerbostadshus med fyra till sex våningars byggnadshöjd men även högre byggnader kan bli aktuella. Lägre gruppbebyggelse kan också tänkas inrymmas i området.


Den första tidiga avgränsningen mot järnvägen justeras nu i diskussioner med Trafikverket. Fortfarande är tanken att behålla mycket av det gröna och ha bostadsbebyggelse ned mot Svartån. Detaljplanen, som täcker området från Nygatan ned till Järnvägsgatans bro över Svartån, bedöms kunna antas under 2025. Byggnadsproduktionen skulle då kunna påbörjas under 2026.

Eldslösaområdet - ny stadsdel i Mjölby


Området är beläget utmed Eldslösaleden och Hargsvägen, direkt norr om Mjölbys ridskola. Här kommer det finnas några enstaka ytor för mindre flerbostadshus eller radhus. Det planeras även för ett 60-tal villatomter.

 

Detaljplanen beräknas antas under 2024.

Lediga tomter

Är du intresserad av att bygga eget hus så har vi en särskild sida för villatomter.

 

Lediga tomter

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?