Mjölby kommun, länk till startsidan

Kungsvägen i Mjölby

Kungsvägen är en genomfartsled som löper genom hela centrumkärnan. Tre av fyra fordon som kör på Kungsvägen har inget ärende till butiker eller andra serviceinrättningar som finns där. Vägen används mest som en genomfart på väg till andra mål. Det vill vi förändra. Målet är att göra Kungsvägen till en gata med mer utrymme för människor att mötas och ha trevligt.

3D-bild som visar hur Kanikeplan kan komma att se ut. Ett öppet torg med människor och planteringar. I slutet av torget ses två stora byggnader på var sin sida av vägen.

Bakgrund

Vi vill skapa en stadsgata där det finns utrymme för människorna att mötas, för uteserveringar, planteringar och sittplatser. Genom en attraktiv stadsmiljö kan vi erbjuda Mjölbys invånare och besökare en trevlig upplevelse i centrala Mjölby.

Tanken är att gatan ska bli mer inbjudande för alla som besöker de centrala delarna av Mjölby och där människan ska stå i fokus. Vi vill skapa en levande stadskärna dit både kommuninvånare och stadens besökare vill komma för att träffas och umgås.

Tidplan

Arbetet påbörjas hösten 2024 och förväntas vara klart under 2025. Arbetet kommer ske i etapper med en planerad start vid Magasingatan och väster ut.

Just nu

Just nu pågår en detaljprojektering där vi mer i detalj planerar för hur Kungsvägen ska utformas. I det arbetet ingår till exempel att samordna ledningar under mark, materialval och vilka växter som ska finnas här.

Trafikpåverkan

I dagsläget är det inget som påverkar trafiken.

Under arbetets gång kommer dock framkomligheten längs Kungsvägen vara begränsad för fotgängare, cyklister och biltrafik. Vi kommer tillsammans med entreprenören göra vårt bästa för att upprätthålla tillgängligheten till verksamheter och övriga målpunkter längs med sträckan.

 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?