Mjölby kommun, länk till startsidan

Gång- och cykelväg Stjärngatan i Mjölby

En ny gång- och cykelbana ska byggas på Stjärngatan i Mjölby, på sträckan mellan Smålandsvägen och Ekgatan. Längs med sträckan kommer växtlighet i form av planteringar och träd också att anläggas.

Bakgrund

Övergångsstället på Smålandsvägen i höjd med Stjärngatan kommer att få farthinder. Längs med Stjärngatan blir det också förbättrad belysning vid övergångsställen.

Arbetet planeras vara klart under hösten 2024. Syftet med åtgärderna är att skapa säkrare möjligheter att gå och cykla området, speciellt då många barn och ungdomar använder sträckan för att ta sig mellan Blåklintskolan och bostäder.

Tidplan

Arbetet påbörjas i juni 2024 och kommer att pågå under hela 2024. Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet på både Stjärngatan och Smålandsvägen. Var uppmärksam på vägvisningen i området.

Just nu

Arbetet på platsen är påbörjat med rivning av befintlig asfalt och VA-åtgärder.

Trafikpåverkan

Under arbetets gång kommer det att vara begränsad framkomlighet för trafik på Stjärngatan och Smålandsvägen. Välj om möjligt annan väg under projektets gång.

 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?