Mjölby kommun, länk till startsidan

Vildsvin

I Sverige finns vildsvin (Sus scrofa scrofa) i nästan alla län men främst i syd- och mellansverige. Vildsvin är allätare, de äter allt ifrån rötter och blad till fallfrukt och nötter, daggmaskar och insektslarver. Från mitten av sommaren och framåt hösten äter vildsvinet mycket frön och frukt och kan då ge sig på odlade grödor vilket skapar problem för lantbrukare när de bökar omkring och trampar ned säden.

Artbeskrivning och ekologi

Vildsvinsbeståndet kan ha en väldigt snabb tillväxt då varje sugga kan få upp emot åtta kultingar och kan föda när som helst under året. Det är dock vanligast med kultingar under våren.

I Sverige är vildsvinen aktiva cirka sex till åtta timmar om dygnet. De är nattaktiva, troligen på grund av deras skygghet mot människan, och börjar röra sig med start från solnedgången och framåt.

Skador och olägenheter

Vildsvin kan orsaka skador på grödor, i marken och på träd när de bökar och gnuggar sig i jorden och mot träd. Vildsvinen är också inblandade i en del trafikolyckor. Vildsvin är ett skyggt djur som gärna undviker kontakt med människan men olyckor kan uppstå, vanligast vid eftersök efter en trafikolycka eller efter ett skadeskjutet djur. Suggor med ungar kan lätt känna sig hotade och kan då försvara sig.

Vildsvinskött går bra att äta och är en värdefull resurs. Allt vildsvinskött i Sverige ska skickas för testning mot trikiner, en sorts parasit som kan finnas i vildsvinskött men som är väldigt ovanlig här i Sverige.

Jaktbestämmelser

Vildsvin får jagas från 1 april till 31 januari. Dock är suggor som följs av randiga eller bruna små kultingar fredade hela året. Endast årsungar får jagas mellan 1 februari och 31 mars. Vildsvin finns upptagen i 23 § jaktlagen i den så kallade skyddsjaktbestämmelsen. Det innebär att vildsvin som kommer in på en gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet samt de som orsakar olägenheter i ladugårdar, livsmedelslager eller motsvarande anläggningar får jagas under hela året.

Alternativ till skyddsjakt

Förslag på åtgärder för att hålla bort vildsvin från din mark är att hålla tomten städad genom att ta bort fallfrukt, stängsla in kompost och röja bort sly. Undvik fodring av annat vilt och fåglar. Ljud skrämmer ofta bort vildsvin så en påslagen radio i trädgården kan hålla vildsvinen på avstånd. Du kan sätta staket eller elstängsel runt marken du vill skydda. Normalt behövs 2-3 trådar elstängsel för att hålla vildsvinen borta. Det är viktigt att röja under eltrådar så att inte växtlighet kommer upp i trådarna, då ledningsförmågan kraftigt avtar. För att lättare ha koll på vildsvinen kan du putsa kantzoner så att du ser om vildsvinen smyger sig in på fälten.

Ansvarsfrågor

Vildsvin är inte klassade som skadedjur eftersom de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren eller jakträttsinnehavaren ansvarar för att åtgärder mot vildsvin vidtas.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?