Mjölby kommun, länk till startsidan

Vilda katter

Vilda katter tillhör inte den naturliga faunan i Sverige och de katter som förekommer vilt i naturen är förvildade tamkatter. Det är vanligast med förvildade tamkatter i städerna. Uppskattningsvis finns det i Sverige cirka 100 000 katter som saknar hem.

Artbeskrivning och ekologi

Katter blir könsmogna före ettårsåldern och en katthona kan föda mellan en och sju ungar i varje kull och kan få två kullar per år. Katter är jägare och lever på växtätande djur. Under vintern i Sverige klarar sig därför inte katterna utan behöver mat från människan för att överleva. När det blir kallt försöker de finna skydd och stryker då oftare omkring i närheten av bostäder och industrier. Förvildade tamkatter lever ofta i kolonier.

Skador och olägenheter

Miljöförvaltningen får under vår- och sommartid ofta in klagomål på katter som springer och uträttar sina behov i trädgårdar och sandlådor, krafsar i rabatter och smutsar ner nytvättade bilar. Det förekommer även anmälningar om förvildade katter som är magra och i dåligt skick som ibland attackerar tamkatter och sprider loppor till dem. Det förekommer ofta inavel bland de förvildade tamkatterna. Många gånger har dessutom djuren det inte bra och behöver tas om hand.

Förebyggande åtgärder

Problemet med förvildade tamkatter är människan orsak till. För att få en långsiktigt hållbar lösning krävs att man åtgärdar källan till problemet. Många så kallade sommarkatter överges när hösten kommer och blir, om de överlever, så småningom förvildade. Djur som av en eller annan orsak inte kan vara kvar i hemmet ska alltid omplaceras eller avlivas och får inte överges enligt paragraf 8 i djurskyddslagen.

Om katten inte används till avel ska den kastreras/steriliseras alternativt ges p-piller när den blir könsmogen för att samhället inte ska förses med fler oönskade katter. Katter bör inte springa omkring utan uppsikt i tätbebyggt område. Om din katt springer bort kan det vara bra att den är öron- eller chipmärkt. Det görs lätt hos en veterinär. Se dessutom till att din katt alltid bär halsband med adress och telefonnummer. Redan innan du bestämmer dig för att föda upp en kull med kattungar bör du kontrollera att det finns avsättning för dem. När du sedan är på väg att skaffa nya hem åt dem är viktigt att du pratar med deras nya hussar och mattar om vilket ansvar det innebär att ha katt.

Om det finns förvildade tamkatter i ditt område så ska du inte mata dem om du inte har för avsikt att ta hand om dem på lång sikt. Matning lockar katterna att stanna i området, vilket kan leda till olägenheter.

Alternativ till skyddsjakt

För att slippa katter där du bor kan du skrämma eller spruta vatten på katten så fort den kommer in på tomten. Här gäller det att vara uthållig. Sätt för nät, lägg över presenning, fiberduk eller liknande för att skydda sandlådor, planteringar och skrymslen där katten vill gå in.

I zooaffärer, trädgårdsbutiker och liknande finns dessutom olika medel som har en avskräckande effekt. Strö ut eller spraya medlet på det du vill skydda. Proceduren måste upprepas efter regn. Se även till att inga sopor eller matrester är tillgängliga för katterna.

Ansvarsfrågor

Katter är inte klassade som skadedjur, eftersom de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren får själv ta ansvar för att åtgärder mot katter vidtas.

Om du bor i hyreshus och anser att förvildade tamkatter ger upphov till olägenhet runt din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Länsstyrelsen i Östergötlands information om katter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Informationen på denna sida är framtagen av Borås kommun och omarbetad av MÖTA (Miljösamverkan Östergötland).

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?