Mjölby kommun, länk till startsidan

Spansk skogssnigel och mördarsnigel

Det spektakulära namnet ”mördarsnigel” har den fått genom sitt aggressiva och delvis kannibalistiska beteende.

Artbeskrivning och ekologi

Den spanska skogssnigeln (Arion lusitanicus) är i vuxet tillstånd i storlek som en svart skogssnigel (ca 8 – 13 cm). Färgen är oftast mörkt brunröd men varierar starkt från nästan svart över alla bruna och röda färgnyanser till orangegul. Arten kan lätt förväxlas med flera andra sniglar, och för att kunna göra en säker artbestämning måste man göra en anatomisk undersökning.

Spanska skogssnigeln är allätare. Ätskador av arten har observerats på i stort sett alla typer av grödor och prydnadsväxter. Under senare år har den korsat sig med den svenska vanliga skogssnigeln och gett upphov till en ny art. Den kallas supersnigel och har lika stor aptit som den spanska skogssnigeln och har också förmågan att övervintra i Sverige.

Arten härstammar ursprungligen från Iberiska halvön (Spanien och Portugal). Under 1970-talet spreds snigeln över stora delar av Väst- och Mellaneuropa. Spridningen sker huvudsakligen passivt genom människans handel med plantor och prydnadsväxter. Ägg och snigelungar följer med i rotsystem och jord. Spridningen underlättas av att det räcker med ett enda ägg eller unge för att den ska kunna föröka sig.

Sniglar är hermafroditer - det vill säga hanar och honor på en gång - och den spanska skogssnigeln kan dessutom befrukta sig själv. Under vissa år har artens överlevnad också ökat betydligt på grund av de milda vintrarna och de fuktiga somrarna.

Skador och olägenheter

De spanska skogssniglarna äter upp växter och grödor i trädgårdar.

Förebyggande åtgärder

Var försiktig vid inköp av nya plantor! Spola eller skölj av rotsystemet på växterna - snigelägg eller snigelungar kan finnas i jorden. Undvik att ta in växter eller jord från områden där ni vet att snigeln finns. Släng inte trädgårdsavfall eller jord ute i naturen! Döda insamlade sniglar - släpp inte ut dem på nya platser. Håll rent i trädgården. Kvarlämnat skräp och skräphögar kan vara utmärkta tillhåll för sniglar. Ta bort svampar. Avlägsna fallfrukt. Kompostera i slutna kärl, undvik öppna komposter. En sådan kompost kan vara tillhåll för tusentals sniglar. Vattna på morgonen. Undvik kvällsvattning - sniglarna är nattaktiva djur. Vattna direkt vid plantorna och undvik vattning över stora ytor. Skörda grönsaker och rotfrukter i tid.

Bekämpning av spanska skogssniglar

Samla aktivt in sniglar och avliva dem. Det är arbetskrävande men effektivt om det
utförs regelbundet varje dag under flera veckor. Sniglarna är nattaktiva - samla därför sniglar sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Sniglarna dödas enklast genom att man skär eller klipper av huvudet. Man kan också samla in dem i ett kärl och hälla över kokande vatten. Samordna insatserna med dina grannar - sniglarna finns oftast i närliggande trädgårdar.

Gillra fällor för sniglarna i form av gömslen. Lägg ut föremål på marken, t.ex. brädbitar,
masonitskivor, plastsäckar. Sniglarna kommer att gömma sig under dem på dagarna. Vittja fällorna varje dag och döda sniglarna. Lägg ut beten som lockar till sig sniglarna. Ta till exempel rutten frukt, matavfall, blötlagda katt- eller hundpellets, döda sniglar. Vittja ofta. Ölfällor (låga skålar eller fat med öl) kan vara ett komplement. Det finns också kommersiella snigelfällor med lockämnen i handeln.

Kalkning: strängar av kalk (släckt eller bränd) kan läggas ut runt plantor man speciellt vill skydda. Kalkar man direkt på sniglarna leder till abnorm slemavsöndring och sniglarna dör genom uttorkning. Det finns också små elstaket som håller sniglarna ute från trädgårdar och planteringar.

Bearbeta jorden. Eftersträva en finkornig jordstruktur på våren. Uppskjut höstgrävningen så länge som möjligt för att göra det svårare för sniglarna att finna hålrum för övervintringen.

Myskankor har använts av yrkesodlare för bekämpning av spansk skogssnigel. Den metoden är kanske inte lämpligt i villaområden.

Snigelgifter är ofta dyra och kan skada andra djur, t.ex. de viktiga daggmaskarna och husdjur. Det är därför bättre att bekämpa sniglarna med mer mijlövänliga metoder.

Ansvarsfrågor

Den spanska skogssnigel är inte klassad som skadedjur, eftersom den inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren får själv ta ansvar för att åtgärder mot sniglarna vidtas.


Informationen på denna sida är framtagen av Borås kommun och omarbetad av MÖTA (Miljösamverkan Östergötland).

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?