Mjölby kommun, länk till startsidan

Ormar

I Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner behövs tillstånd för att hålla giftiga ormar inom detaljplanelagt område. Men oavsett var du bor är det viktigt att du sköter och hanterar ormen så att den inte är en fara för dig själv eller för någon annan.

Det krävs tillstånd för att hålla giftig orm inom detaljplanelagt område enligt § 3 i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Kraven i tillstånden är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar. Det krävs inte tillstånd från miljönämnden att hålla orm som inte är giftig inom detaljplanelagt område, men det finns saker som är bra att tänka på.

I Jordbruksverkets föreskrifter kan du läsa om djurskyddskrav för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby.

Jordbruksverkets information om reptiler och groddjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ibland kan du behöva tillstånd enligt djurskyddslagen, till exempel om du har många djur eller uppfödning. Tillståndet enligt djurskyddslagen söker du hos Länsstyrelsen i Östergötland. Tillstånd enligt djurskyddslagen medför ingen befrielse från att söka tillstånd enligt miljöbalken och vice versa.

Länsstyrelsen i Östergötlands sida om tillstånd för sällskapsdjur och häst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att ha orm som inte är giftig

När du ha en orm som inte är giftig är det viktigt att varje terrarium är märkt med ormens latinska och svenska namn, samt att upplysningen "Ogiftig orm" är väl synlig. Terrariet och förvaringsutrymmet bör vara utformat så att ormen inte kan rymma.

För större kramormar gäller generellt samma försiktighetskrav som för giftormar.

Att ha orm som är giftig

Om du ska ha en giftig orm på ett säkert sätt bör du uppfylla följande punkter:

  • Terrariet hålls låst.
  • Förvaringen av ormen sker i särskilt utrymme i bostaden som inte har annat användningsområde än förvaring av terrarier och som hålls låst då ormhållaren inte befinner sig där. Utrymmet bör vara omöblerat eller sparsamt möblerat.
  • Bostadens ventilationskanaler, golvbrunnar och dylikt är spärrade med väl förankrade nät eller motsvarande. Fönster i utrymmet som förvarar terrarier ska hållas stängda.
  • Varje terrarium är märkt med artens latinska och svenska namn. Varje terrarium innehåller endast en art.
  • På dörr till utrymme med terrarier finns en skylt med texten: "Varning giftorm. Obehöriga äga ej tillträde. Bett kan medföra fara".
  • Andra försiktighetsåtgärder vidtas som är nödvändiga.

Ansöka om tillstånd att hålla giftig orm

Du behöver tillstånd för att ha giftig orm i detaljplanelagt område enligt § 3 i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Kraven i tillstånden är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

Ni kan välja att använda vår E-tjänst eller fylla i en ansökningsblankett. Om ni väljer E-tjänst behövs BankID. Om ni väljer att fylla i blanketten, behöver ni skriva ut den och skriva under med er namnteckning. Var noga med att fylla i alla relevanta uppgifter. Kostnad för anmälan framkommer av informationen.

Avgift

Vi tar ut en handläggningsavgift per timme för handläggningen av din ansökan om hållande av giftig orm. Timkostnaden är satt i Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Pdf, 446 kB, öppnas i nytt fönster. som är antagen av kommunfullmäktige i Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner.

Tidsåtgången varierar mellan ärenden, men en ofullständig ansökan innebär att vi begär kompletteringar och ditt ärende tar längre tid. Längre handläggningstid innebär en högre avgift. Dubbelkolla att allt är med innan du skickar in din ansökan.

Tänk på att du ska ha ett skriftligt tillstånd innan djuren finns på plats.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?