Mjölby kommun, länk till startsidan

Hundar och katter

Att skaffa husdjur är ett stort ansvar. Det finns regler som bestämmer hur katter och hundar ska skötas, och tas om hand, för att de ska må bra. Här hittar du en del om regler och tillstånd.

Hundar

Hunden är ofta en kär familjemedlem och till glädje för många. Som hundägare behöver du veta vad du har för ansvar.

Så ska du sköta din hund enligt Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Märkning

Alla hundar som bor i Sverige måste enligt lag vara ID-märkta. Du måste även registrera ditt ägarskap i Jordbruksverkets hundregister.

Skällande hund

Din hund får inte störa grannarna genom att skälla på obekväma tider. Det är därför lämpligt att ordna din hundhållning så att hunden inte lämnas ensam under för långa perioder. Enstaka skall får man som granne acceptera, men om hunden skäller ihållande kan grannarnas hälsa påverkas. Det är aldrig lämpligt att lämna en hund utan tillsyn i rastgård utomhus inom tättbebyggt område. Olägenhet kan även uppkomma om hunden lämnas ensam i flerbostadshus, då ljudet kan höras in till grannarna.

Plocka upp efter din hund

När hunden lämnar efter sig spillning på gator, motionsspår, i parker eller på annan plats där allmänheten rör sig, måste du plocka upp efter den. Det är varken trevligt eller hygieniskt att trampa i föroreningar. Använd gärna de hundlatriner och papperskorgar som finns utplacerade i tätorterna, eller ta med föroreningarna hem och släng i hushållssoporna.

När behövs tillstånd?

Tillstånd behövs inte enligt miljöbalken. Du kan behöva tillstånd enligt djurskyddslagen, kontakta då Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 010-223 50 00.

Besväras du av lösspringande hundar

Om du besväras av lösspringande hundar bör du kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Hundbadplats

En särskild badplats där man kan ha hunden med sig finns vid Skogssjön.

Katter

Katter har stort värde som sällskapsdjur och råttjägare. Som kattägare behöver du veta vad du har för ansvar.

Så ska du sköta din katt enligt Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Märkning

Från och med 1 januari 2023 måste du enligt lag registrera och ID-märka din katt, till exempel med tatuering i örat eller chip under nackskinnet. En katt bör även vara försedd med halsband med telefonnummer till ägaren.

Kastrering

Katter som släpps ut bör vara kastrerade för att inte få kattungar som växer upp hemlösa eller som det kan vara svårt att hitta nya ägare till. Kastrerade katter markerar revir mindre och är mindre ljudliga under löpperioderna än okastrerade katter.

Inne eller ute?

Många katter, som är vana vid det från början, fungerar utmärkt som innekatter. Men det förutsätter att katten får tillräcklig bostadsyta, tillsyn, stimulans, sociala kontakter och möjlighet att få utlopp för naturliga behov som att vässa klorna och klättra.

Normalt kan du ha en eller ett fåtal katter som delvis vistas ute. Det finns inget koppeltvång för katter men om katterna blir för många kan det, särskilt i tätbebyggda områden, lätt uppkomma störningar för närboende. Det kan till exempel vara att katten lämnar spillning på trädgårdsmöbler och i sandlådor.

Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Miljöbalken är sällan tillämplig vid enstaka lösspringande katter. För att olägenhet ska kunna anses föreligga måste det röra sig om ett stort antal katter. Den som känner sig störd måste därför ofta själv förhindra att katter tar sig in i hus eller passerar ens tomt.

Lämna inte din katt

Tänk på att en tamkatt inte klarar sig utan sin ägare. Lämna därför aldrig någonsin katten ensam kvar vid sommarstugan eller någon annanstans!

När behövs tillstånd?

Tillstånd behövs inte enligt miljöbalken. Du kan behöva tillstånd enligt djurskyddslagen, kontakta då Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 010-223 50 00.

Vad kan miljönämnden göra?

Miljökontorets uppdrag är bland annat att utreda om olägenhet för människors hälsa föreligger. Det är skillnad mellan att känna sig störd av en företeelse och att en olägenhet föreligger. En olägenhet enligt miljöbalken mening är en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk mening. En störning bör ha en viss varaktighet för att anses vara en olägenhet för människors hälsa. Antingen bör störningen pågå under en sammanhängande tid eller så ska den vara återkommande. Ringa eller helt tillfälliga störningar omfattas inte.

Om du redan varit i kontakt med ägaren utan att problemet försvunnit kan du lämna in en blankett om olägenhetsanmälan:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?