Mjölby kommun, länk till startsidan

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. För att förhindra att sjukdomen kommer till Östergötland och sprids mellan grisar finns det flera saker du kan göra.

Jordbruksverket har det övergripande nationella ansvaret för smittskyddsfrågor och för att bekämpa smittsamma sjukdomar, medan Länsstyrelsen har det regionala ansvaret.

Vid frågor om afrikansk svinpest kontakta Jordbruksverket.

Information om afrikansk svinpest hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Östergötland har en beredskapsplan för eventuell smittförekomst i länet och samverkar med flera myndigheter i händelse av smitta. Läs mer och följ utvecklingen på Länstyrelsens webbplats.

Information om afrikansk svinpest hos Länsstyrelsen i Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du hittar ett dött vildsvin

Om du hittar ett dött vildsvin eller ser ett vildsvin som beter sig avvikande så är det viktigt att du rapporterar in det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) på webbsidan Rapportera vilda djur.

Rapporta vilda djur till Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förhindra smittspridning

Så håller vi afrikansk svinpest borta från svenska djur:

  • Om du hittar ett dött vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som då kan ta prover och göra analys. Rapportera via SVA:s webbsida Rapportera vilda djur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ring SVA på telefonnummer 018-67 40 00.
  • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
  • Mata inte grisar med matrester då de kan innehålla virus.
  • Lämna inte mat i naturen.
  • Kompostering av matavfall ska ske i slutna behållare.
  • Kontakta Miljökontoret om du upptäcker bristfällig avfallshantering.
  • Anmäl omedelbart misstanke om afrikansk svinpest hos tamgrisar till veterinär.

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Viruset smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus ges till grisar eller hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden.

Sjukdomen är ett mycket stort hot mot tamgrisar och vildsvin men är ofarlig för människor och andra djur. Viruset sprids med sjuka djur, ofta vildsvin.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?