Mjölby kommun, länk till startsidan

Grävling

Grävlingens (Meles meles) utbredning i Sverige sträcker sig från söder (förutom på Gotland) till mellersta Norrland. Grävlingsstammen har under de senaste årtiondena ökat i både antal och utbredning men den är vanligast i landets sydligaste fjärdedel.

Artbeskrivning och ekologi

Eftersom grävlingen är långsamma djur är de inga effektiva jägare. På våren är grävlingens favoritföda daggmaskar och den håller då mest till i rika biotoper som lövskog och övergivna jordbruksmarker. Senare på sommaren och på hösten äter den en hel del säd och bär och spenderar då även tid i skogar och på hyggen. Dieten består också av insekter, as och avfall. Honan blir könsmogen vid två års ålder och föder mellan januari och mars 2-3 ungar som kommer fram ur grytet två månader senare. Grävlingens effektiva grävande resulterar i stora gryt, med flera ingångar, som kan vara påbyggda sedan flera sekel.

Skador och olägenheter

Grävlingen kan orsaka skador på hus genom att den gräver gryt under dem. Den kan göra skada på havrefält genom att gå runt och bryta ner strån för att komma åt sädeskornen. I trädgårdar kan det hända att grävlingen skapar latriner vilket inte uppskattas av tomtägaren.

Grävlingen är också inblandad i många trafikolyckor.

Alternativ till skyddsjakt

Genom ultraljud, resonansljud eller skrämselanordningar kan man skrämma bort grävlingar som gräver under byggnader. Det finns olika varianter att tillgå på marknaden. Grävlingarna förknippar obehaget med platsen och ger sig av för att hitta en lugnare plats att gräva sitt gryt.

Jaktbestämmelser

Jakttiden på grävling är 1 augusti – 31 januari i hela landet. Även fällfångst av grävling är jakt. Om grävling kommer in på gård eller i en trädgård och där orsakar skada eller annan olägenhet får den skjutas eller infångas hela året (s.k. skyddsjakt).

Jägarförbundets information om grävlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarsfrågor

Grävlingar är inte klassade som skadedjur eftersom de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren får själv ta ansvar för att åtgärder mot grävling vidtas.

 

Informationen på denna sida är framtagen av Borås kommun och omarbetad av MÖTA (Miljösamverkan Östergötland).

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?