Mjölby kommun, länk till startsidan

Uppehåll i hämtning av slam

Du kan ansöka om uppehåll från hämtningen av slam hos miljönämnden. Uppehåll innebär att din avloppsanläggning inte töms på slam under den tiden som du har angivit. Det kallas att du får dispens. Du slipper då betala hämtningsavgiften, men den fasta avgiften måste alla hushåll betala.

Bra att veta:

  • Kom ihåg att fylla i vilket tidsintervall din ansökan om uppehåll avser. Ett uppehåll medges som högst i fem år. Ett slutdatum måste finnas med. För fritidshus gäller hämtningsperioden 1 maj – 30 september.
  • För att beviljas ett uppehåll krävs att din ansökan avser en obebodd bostad. I Mjölby och Boxholms kommuner ska fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande period av minst ett år och i Ödeshögs kommun ska bostaden inte nyttjas under en sammanhängande period av tre år. Om din ansökan gäller en bostad där du eller någon annan ibland sover eller äter kan du istället ansöka om förlängt hämtningsintervall.
  • Ansökan om tömning i hämtning ska ske skriftligt från fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
  • Ansökan gäller inte retroaktivt.
  • Beviljande undantag kan upphävas om föreskrifterna inte följs.
  • Uppehåll i tömning av slamavskiljare innebär inte total avgiftsbefrielse för renhållning, utan endast befrielse från hämtnings- och behandlingsavgift. Miljönämnden prövar inte avgiftsbefrielse. För ytterligare information om avgiftsbefrielse kontakta din renhållare.

Miljökontorets roll

Miljökontoret prövar ansökningar för avfallsdispenser utifrån avfallsförordningen (2020:614), miljöbalken (1998:808) och våra kommuners lokala avfallsföreskrifter. Renhållningsordningen för Mjölby kommun är fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2015, för Boxholms kommun den 15 februari 2016 och Ödeshögs kommun den 6 mars 2017.

Renhållare

Om du har några frågor avseende faktura, ditt sopkärl eller övrigt om sophämtning är det renhållaren du ska kontakta:

Mjölby kommun: VA Avfall
Telefonnummer: 010-234 52 33
E-postadress: TKDebitering@mjolby.se

Boxholm kommun: AB Boxholmsteknik
Telefonnummer: 0142-896 94
E-postadress: info@boxholmshus.se

Ödeshög kommun: Ödeshögsbostäder AB
Telefonnummer: 0144-353 00
E-postadress: odeshogsbostader@odeshog.se

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?