Mjölby kommun, länk till startsidan

Förlängt hämtningsintervall av slam

Du kan ansöka om förlängt slamhämtningsintervall hos miljönämnden. För att få förlängt intervall måste det minskade slamtömningsintervallet inte innebära risk för olägenhet för människor hälsa eller miljön. Det är viktigt att du anger orsak till varför du ansöker samt motiverar varför du inte behöver så tät slamhämtning.

Bra att veta:

  • I Mjölby och Boxholms kommuner har miljönämnden möjlighet att medge förlängt hämtningsintervall till minst en gång vartannat år med ansluten vattentoalett och minst en gång vart tredje år utan ansluten vattentoalett. I Ödeshögs kommun har miljönämnden möjlighet att medge förlängt hämtningsintervall upp till och med till två år.
  • Förlängt hämtningsintervall för fritidsbostäder beviljas utifrån säsong (1 maj – 30 september).
  • Beslutet om förlängt hämtningsintervall av slam kan återkallas om föreskrifterna inte följs.

Miljökontorets roll

Miljökontoret prövar ansökningar för avfallsdispenser utifrån avfallsförordningen (2020:614), miljöbalken (1998:808) och våra kommuners lokala avfallsföreskrifter. Renhållningsordningen för Mjölby kommun är fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2015, för Boxholms kommun den 15 februari 2016 och Ödeshögs kommun den 6 mars 2017.

Renhållare

Om du har några frågor avseende faktura, tid för nästa slamtömning eller övriga frågor kopplade till slamtömning är det renhållaren du ska kontakta:

Mjölby kommun: VA Avfall
Telefonnummer: 010-234 52 33
E-postadress: TKDebitering@mjolby.se

Boxholm kommun: AB Boxholmsteknik
Telefonnummer: 0142-896 94
E-postadress: info@boxholmshus.se

Ödeshög kommun: Ödeshögsbostäder AB
Telefonnummer: 0144-353 00
E-postadress: odeshogsbostader@odeshog.se

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?