Avgifter för förskola och skolbarnomsorg

Du betalar en månadsavgift för din plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritids. Avgiften grundas på hushållets inkomst före skatt och du ansvarar för att registrera och meddela ändrad inkomst.

Barnomsorgsavgift betalas 12 månader per år eftersom du abonnerar på en plats. Det innebär att du betalar barnomsorgsavgift även vid lov, semester och annan ledighet. Under några veckor varje sommar stänger flertalet av förskolorna. I varje tätort finns någon förskola öppen för att ta emot barn i behov av tillsyn. Mer information får du på ditt barns förskola under våren.

För att barnomsorgsavgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter. Du registrerar och ändrar din inkomst i e-tjänsten/Barnomsorgstjänster. Du måste även uppdatera din ändrade familjesituation, exempelvis vid separation eller nytt samboskap. Detta gör du genom att kontakta Barnomsorgsadministratör.

Anmäl och ändra inkomst via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan välja om du vill betala via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Om du vill betala med e-faktura anmäler du det via din internetbank. I blankettarkivet finns blankett för anmälan av autogiro.

Blankett anmälan autogiroPDF

Maxavgift

Högsta avgifts­grundande inkomst för 2020 är 49 280 kronor. Inkomsttaket indexregleras en gång per år, vilket gör att avgiften höjs något varje år.

Om du har flera barn inskrivna i barnomsorgen i Mjölby kommun betalar du bara full avgift för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre. Från fjärde barnet betalar du ingen avgift.


Maxavgift för förskola och pedagogisk omsorg

Barn

Procent av inkomst

Maxavgift per månad

Första (yngsta)

3 procent

1478 kronor

Andra

2 procent

986 kronor

Tredje

1 procent

493 kronor

Fjärde eller fler

0 procent

Ingen avgift


Maxavgift för fritids

Barn

Procent av inkomst

Maxavgift per månad

Första (yngsta)

2 procent

986 kronor

Andra

1 procent

493 kronor

Tredje

1 procent

493 kronor

Fjärde eller fler

0 procent

Ingen avgift


Avgift för 3-5 åringar i förskola och pedagogisk omsorg

Från 1 september det år barnet fyller 3 år reduceras avgiften i förskola under tiden 1 september – 31 maj med 30 procent. Ingen reducering sker under juni, juli, augusti.

Avgift för 3-5 åringar i enbart allmän förskola

Verksamheten är avgiftsfri för de barn som enbart är inskrivna i allmän förskola 1 september – 31 maj.

Avgift för barn 1-5 år vid föräldraledighet och arbetslöshet (15-timmars placering)

Barn 1-3 år till föräldralediga och arbetssökande vårdnadshavare betalar enligt ordinarie taxa.

1 september samma år som barnet fyller 3 år reduceras avgiften till 0 kronor. Under juni, juli, augusti betalas ordinarie taxa.

Information och regler för 15-timmarsplacering

Hushållets inkomst

Som hushåll räknas ensamstående eller par som är folkbokförda på samma adress, även om inte båda är barnets vårdnadshavare. Båda i hushållet är betalningsansvariga.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Inkomstjämförelse

Varje år jämför vi de inkomster hushållen själva registrerat i vår e-tjänst med Skatteverkets uppgifter om de taxerade förvärvsinkomsterna. År 2020 jämför vi inkomster och avgifter för hushåll som har haft barnomsorg under år 2018.

Det är din deklarerade årsinkomst delad på tolv månader som ligger till grund för fakturan. Det innebär att hushåll som betalt för mycket i avgift, får ett tillgodo som räknas från på kommande fakturor. De som betalat för lite får en extra faktura.

Växelvis boende och delad plats

När barnets vårdnadshavare inte lever tillsammans, men båda har behov av plats i förskola och fritids, ska ni fyllla i avtal gällande delad plats som finns i blankettarkivet. Avgiften beräknar vi på respektive hushålls gemensamma inkomster. Det är därför viktigt att ni även uppdaterar inkomsterna. Det kan innebära två avgifter som gäller samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats. Om bara ena vårdnadshavaren nyttjar barnomsorg är det den som är betalningsansvarig.

Blankett avtal delad platsPDF

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar avgiften kan vi stänga av barnet från förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen enligt kommunens kravrutin.

Fel beslut om avgiften?

Om du anser att vi fattat ett felaktigt beslut om din avgift har du rätt att överklaga. Du gör då en skriftlig överklagan till Mjölby kommun, Utbildningförvaltningen, 595 80 Mjölby.

Kontakt

Barnomsorgsadministration

Telefon: 0142-850 00
Telefontid klockan 9.30-11.30.


Barnomsorgsadministratör Mantorp, Skänninge, Väderstad, Normlösa

Susanne Avelöv

susanne.avelov@mjolby.se


Barnomsorgsadministratör Mjölby tätort

Ingrid Joelsson

ingrid.joelsson@mjolby.se