Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Ansök om eller säg upp plats

Du ansöker om barnomsorg via våra e-tjänster. För att ansöka till någon av kommunens två kooperativa förskolor, Axet och Björkbacken, kontaktar du förskolan direkt. För att ansöka om dygnet-runt-omsorg använder du särskild blankett.

Ansökan

Du ansöker om förskoleplatsplats senast fyra månader innan plats önskas. När du ansöker får du ett ködatum. Du kan lämna in en ansökan långt i förväg men ködatumet blir fyra månader före önskat placeringsdatum.

Ansök om barnomsorg via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det datum du ansöker om att ditt barn ska börja på förskola/pedagogisk omsorg är det datum som inskolningen börjar.

Vi erbjuder inte plats för kortare tid än två månader.

Information och ansökan om dygnet-runt-omsorg

Platserbjudande

Du får platserbjudandet via e-post och SMS. I vår e-tjänst besvarar du platserbjudandet och registrerar dina inkomstuppgifter. Du måste besvara erbjudandet om plats i tid. Om vi inte får ditt svar inom utsatt tid makulerar vi din ansökan. Båda vårdnadshavarna måste acceptera erbjuden plats, oavsett om en eller båda behöver använda platsen.

Om du blir erbjuden barnomsorg som inte överensstämmer med ditt första önskemål och du tackar nej, står du fortfarande kvar i kön till ditt första önskemål och behåller ditt ursprungliga ködatum.

Om du tackar ja till ett alternativ som inte överensstämmer med ditt förstahandsval av barnomsorg hamnar du i överflyttningskö till ditt förstahandsalternativ.

Om du blir erbjuden barnomsorgsplats på önskad förskola men tackar nej, tas du bort ur kön och måste göra en ny ansökan.

När du har fått en placering för ditt barn blir du kontaktad av förskolan för inskolningssamtal. Inskolningen kan pågå olika länge men räkna med cirka två veckor.

Tacka ja eller nej till barnomsorgsplats via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsägning

Om du inte längre har ett behov av plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem behöver du säga upp din plats i vår e-tjänst. Uppsägningstiden är alltid två månader. Vi tar ut avgift under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

När en plats stått outnyttjad i två månader, kan den skriftligen sägas upp av ansvarig förskolechef eller rektor med en månads varsel. Ordinarie avgift debiteras vårdnadshavarna under denna tid.

Säga upp plats via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flytt till en annan förskola i kommunen

Om barnet ska flyttas till en annan förskola i kommunen måste du fylla i en ny ansökan och välja omplacering. Överflyttningar sker bara i augusti och januari i mån av plats.

Köprioritering

  1. Femårsförtur. Höstterminen samma år barnet fyller fem år.

  2. Syskonförtur.  Yngre syskon får i mån av plats förtur till samma förskola som det äldre syskonet. Med syskon avses helsyskon, halvsyskon och barn som bor i samma hushåll.

  3. Överflyttning mellan ordinarie förskolor sker i augusti och januari i mån av plats. Överflyttning från garantiförskola till en ordinarie förskola kan ske under terminens gång. 

  4. Ordinarie kö efter ködatum. Om flera barn har samma ködatum går äldsta barnet först.

Kontakt

Barnomsorgsadministration

Telefon: 0142-850 00
Telefontid klockan 9.30-11.30.


Barnomsorgsadministratör Mantorp, Skänninge, Väderstad, Normlösa

Susanne Avelöv

susanne.avelov@mjolby.se


Barnomsorgsadministratör Mjölby tätort

Ingrid Joelsson

ingrid.joelsson@mjolby.se