Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Förskola och barnomsorg

Barn som är 1-5 år har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg när du arbetar eller studerar och under restiden till och från arbetet eller skolan. Är du arbetssökande eller föräldraledig har barnet rätt till 15 timmar i veckan. Barn kan även ha rätt till förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till de börjar i förskoleklass i skolan. Förskolan har en egen läroplan.

Öppettider är mellan klockan 6 och klockan 18, variationer kan förekomma med hänsyn till barnens närvarotider.

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare, familjedaghem)

I pedagogisk omsorg går barn från ett års ålder till de börjar i förskoleklass i skolan. Verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarens privata hem.

Allmän förskola

Barn mellan 3 och 5 år som inte har omsorgsbehov kan avgiftsfritt gå 15 timmar per vecka i allmän förskola. 15 timmar per vecka gäller från och med 1 september det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola pågår från 1 september till 31 maj, med juluppehåll. Erbjudande skickas ut till alla 3-5 åringar som inte har någon placering, under vårterminen varje år.

Dygnet-runt-omsorg

Dygnet-runt-omsorg kan, under vissa förutsättningar, erbjudas för barn 1-12 år under obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger när ordinarie förskolor och fritidshem är stängda. Rätten till dygnet-runt-omsorg är behovsprövad och särskild ansökan skall göras.

Starta fristående verksamhet

Om du är intresserad av att starta fristående verksamhet (förskola, pedagogiskt omsorg eller öppen fritidsverksamhet) är du välkommen att kontakta oss via vår funktionsbrevlåda,

utbildning@mjolby.se.

 

Mjölby kommun har antagit rutiner för all hantering av ansökningar för fristående verksamhet. Ansvarig handläggare är Kerstin Massawe, utbildningsstrateg.

Kontakt

Barnomsorgsadministration

Telefon: 0142-850 00
Telefontid klockan 9.30-11.30.


Barnomsorgsadministratör för Mantorp, Väderstad, Skänninge, Västra Harg, Normlösa

Susanne Avelöv

susanne.avelov@mjolby.se


Barnomsorgsadministratör Mjölby tätort

Ingrid Joelsson

ingrid.joelsson@mjolby.se


Utbildningsstrateg

Kerstin Massawe

kerstin.massawe@mjolby.se