Viktiga telefonnummer

Akut hjälp (SOS-alarm), 112

Ring 112 när det inträffat en olycka, brand, akut sjukdomsfall eller vid pågående brott eller misshandel då det är fara för liv, egendom eller miljö. Du hamnar då hos SOS Alarm.

En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Polisen

För alla ärenden, frågor och tips. Numret gäller inte för att larma.
Telefon: 114 14

Frågor om vård och hälsa

Ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon. På 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård.
Telefon: 1177

Giftinformationscentralen

Svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt.
Telefon: 010-456 67 00

Giftinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kriser eller allvarliga olyckor,

Du kan ringa in för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser i samhället.
Telefon: 113 13

Kontakt med polisen när du är utomlands

0046-77-114 14

Socialtjänstens mottagning och sociala jouren

Sociala jouren finns till främst för allvarliga situationer som till exempel rör barn och ungdomar eller dig som utsatts för våld i nära relationer.
Telefon dagtid: 010-234 52 20
Telefon kvällar och helger: 013-20 75 26

Akuta psykisk problem

Sök vård hos mobila omvårdnadsteamet i Mjölby.
Telefon: 010-104 86 39

Ring 112 om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig.

Krisstödgruppen

Krisstödsgruppen i Mjölby kommun är en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och kriser.
Telefon: 010-234 54 05

Senast publicerad