Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Digitala barnomsorgstjänster

Mjölby kommun erbjuder digitala tjänster för ärenden som rör barnomsorg. Du loggar in med BankID. Ansökan om plats och beräkning av din avgift är öppna tjänster, där behövs ingen inloggning. 

Mina sidor och app

När du erbjuds en plats ska du logga  in på barnomsorgstjänster och svara på erbjudandet. 

Det är viktigt att e-postadress och mobilnummer är rätt ifyllda eftersom bekräftelser på kommande ärenden skickas via e-post och/eller SMS. 

Alla ärenden som rör barnomsorg, exempelvis inkomständringar, kontaktuppgifter och uppsägning av plats ska fortlöpande ändras via webben.

Schemat ska du lämna via app, den finns att ladda ner i App store eller Google play och heter Tieto Education.

Mina sidor, barnomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så hanterar du ditt platserbjudande

 • Du får platserbjudandet via e-post och SMS.

 • I våra e-tjänster ska du tacka ja eller nej till platsen.

 • Om vårdnadshavarna inte bor på samma adress måste båda acceptera erbjuden plats, oavsett om bara den ena eller båda behöver använda platsen.

 • Du måste besvara erbjudandet om plats i tid. Om vi inte fått ditt svar  inom utsatt tid makulerar vi din ansökan.

 • Om du blir erbjuden barnomsorg som inte överensstämmer med ditt första önskemål på köanmälan och du tackar nej, står du fortfarande kvar i kön till ditt första önskemål och behåller ditt ursprungliga ködatum.

 • Om du tackar ja till ett alternativ som inte överensstämmer med ditt förstahandsval av barnomsorg hamnar du i överflyttningskö till ditt förstahandsalternativ.

 • Om du blir erbjuden barnomsorgsplats på önskad förskola men tackar nej, tas du bort ur kön och måste göra en ny ansökan. Du får bekräftelse via e-post.

 • Innan placeringen börjar ska du ska fylla i schema och inkomstuppgifter så att faktureringen blir rätt.

Schema

 • Som underlag för barnets schematider räknas arbetstid, studerandetid och restid.  Mjölby kommun kan begära att få ta del av intyg som stärker vårdnadshavares studieplats eller anställning och schema. Vid hämtning övertar du som vårdnadshavare ansvaret för barnet under tiden ni är kvar på förskolan.

 • Schemat lämnar du via en app som laddas ner från App Store eller Google Play och heter Tieto Education.

 • Schemat ska vara ett grundschema, lediga dagar som ligger i schemat ska anges.

 • Semester eller annan ledighet som infaller under schematiden ska inte registreras i schemat. Det anmäler du direkt till förskolan eller fritidshemmet via appen under funktionen frånvaro.

 • När ett schema börjar ta slut får man en notifiering om man har appen påslagen.

 • Om man har delad barnomsorg där båda vårdnadshavarna använder barnomsorg, kan man lägga var sitt schema eftersom schemafunktionen är uppbyggd på veckor. Skulle man lägga in tid på en dag där den andre vårdnadshavaren lagt in tid, blir man upplyst om att en konflikt uppstått och måste lösas innan schemat skickas in.

 • Vid vårdnadshavares sjukdom gäller ordinarie tider om inget annat avtalats med förskolechefen.

 • Nya scheman går att registrera med en fördröjning på fyra timmar. 

 • Om du är föräldraledig eller arbetslös och har ett barn i förskolan registrerar vi ett 15-timmarsschema. Det gäller barn placerade på förskola. Fritidshemmen erbjuder inte placering vid föräldraledighet eller arbetslöshet.

 • Föräldraledighet ska registreras två månader innan beräknad ändring och arbetslöshet ska registreras så fort som möjligt.

 • Återgången från föräldraledig till ordinarie plats gör du genom att registrera nytt schema två månader innan återgång till arbete eller studier.

 • Om du har nattomsorg gäller särskilda regler, inget schema ska registreras på webben.

  Dygnet-runtomsorg

Inkomst

 • Hushållets gemensamma inkomster ligger till grund för avgiften. Dela årsinkomsten med 12 och registrera det på webben.
 • Om du inte vill ange din inkomst, sätt ett kryss i rutan för att acceptera högsta avgift.

 • Vid gemensam vårdnad där vårdnadshavarna inte delar hushåll måste ansökan om delad faktura göras på en blankett.

  Blanketter

  Ny inkomst registreras vid arbetslöshet och föräldraledighet. Du får bekräftelse via e-post. Varje år jämför vi den inkomstuppgift du registrerat på webben med skatteverkets uppgift om din taxerade förvärvsinkomst.

Uppsägning

 • Uppsägningstiden för platsen är två månader.

 • Du ska betala under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

 • Du får bekräftelse via e-post.