Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal symptom som drabbar hjärnans funktion. När du får en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp. 

Om du anar att du eller någon nära dig kan vara drabbad av demens ska du i första hand kontakta en läkare på vårdcentralen som startar en demensutredning. Vid en demensdiagnos får den drabbade och anhöriga information om sjukdomen och eventuell medicinsk behandling. Det sker antingen vid ett läkarbesök på vårdcentralen eller vid Minnesmottagningen på lasarettet i Motala.

En demenssjukdom innebär att du på olika sätt kan få svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning. Vanliga symptom i början av en demenssjukdom är till exempel att du får svårt med närminnet eller att utföra vardagssysslor. Du kan också känna oro eller nedstämdhet.

Vad kan du göra?

Livet förändras men det finns hjälp och stöd att få. Kommnen har insatser som kan bidra till en brafungernade vardag och som främjar självständighet och ett aktivt liv. För en person med demenssjukdom kan struktur och anpassade aktiviteter bidra till god hälsa och livskvalitet. För anhöriga är det ofta viktigt med stöd och avlastning.

Ansökan om insatser

Vissa insatser behöver du ansöka om hos en biståndshandläggare. Några exempel på insatser du kan ansöka om är trygghetslarm, avlösning i hemmet, dagverksamhet, hemtjänst, måltidsservice, växelvård/korttidsplats och särskillt boende.  

Läs mer om hur du ansöker om stöd och hjälp

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Här finns det olika insatser för att underlätta vardagen.

Läs mer om anhörigstöd

Kontakt

Kognitiva teamet

Demenssjuksköterska
Telefon: 010-234 57 02

Måndag-fredag klockan 8-9


Arbetsterapeuter vid hjälpmedelsfrågor

Telefon: 010-234 59 87

Måndag-fredag klockan 8.15-9.15

Vårdprocessprogram

Vårdprocessprogram (VPP) demens i västra Östergötland är ett uppdrag i samverkan mellan Region Östergötland (primärvåden och närsjukvården) och kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög.

VPP demens västra Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad