Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Service- och teknikförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för kommunens vatten- och avloppssystem, avfallshantering, gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och andra offentliga miljöer. Förvaltningen ansvarar också för kommunala fastigheter, till exempel förskolor, skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar och förvaltningsbyggnader liksom för kostservice och kommunal lokalvård. I uppdraget ingår även hantering av ny- och ombyggnader, hyresavtal för äldreboenden, bostadsanpassningsbidrag
och kolonilotter.

Förvaltningschef AnnKristin Rådberg

Kontakt

Förvaltningschef

AnnKristin Rådberg
Telefon: 0142-850 08

annkristin.radberg@mjolby.se


Fastighetschef

Viktor Broomé
Telefon: 0142-853 92

viktor.broome@mjolby.se


Gatu- och parkchef

Magnus Ribbing
Telefon: 0142-859 90

peter.wimble@mjolby.se 


Måltids- och lokalvårdschef

Marie-Louise Nydahl
Telefon: 0142-858 77

marie-louise.nydahl@mjolby.se


Vatten-, avlopp- och avfallschef

Lars Edenhofer
Telefon: 0142-859 72

lars.edenhofer@mjolby.se


Administrativ chef

Velid Jahic
Telefon: 0142- 850 23

velid.jahic@mjolby.se


Projektchef

Christian Modin

Telefon: 0142-852 93

christian. modin@mjolby.se


tekniska@mjolby.se