Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

När du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp ska du kontakta service- och teknikförvaltningen för att ta reda på om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet och vad anslutningen kostar.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde är det område där kommunfullmäktige har bestämt att det ska finnas allmän vatten- och avloppsförsörjning. Man kan enkelt säga att Mjölby kommuns verksamhetsområde omfattar samhällena Mjölby, Skänninge, Mantorp, Väderstad, Hogstad, Spångsholm, Sya, Västra Harg, Önnebo och Skeppsås.

Inom området har kommunen och fastighetsägarna rättigheter och skyldigheter som regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Kommunfullmäktige har även bestämt vilka avgifter (VA-taxan) och föreskrifter (ABVA) som gäller här.

Fastigheter inom ett verksamhetsområde har i de flesta fall rätt att bli anslutna till den VA-tjänst (dricks-, spill- eller dagvatten) som verksamhetsområdet innefattar.

Hur gör jag?

  1. Kontakta service- och teknikförvaltningen för att få reda på vilka möjligheter till anslutning som finns för din fastighet. Vi beräknar då också vad anläggningsavgiften blir. 
  2. Skicka in blanketten för ansökan för anslutning till vatten och avloppPDF. Den måste komma in till service- och teknikförvaltningen minst tre veckor innan anslutningen beräknas ske.
  3. När vi får in din anmälan skickar vi faktura på anläggningsavgiften.

Om fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet upprättar vi ett avtal.


Kontakt

Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 0142 -857 48

jessica.johansson@mjolby.se


Va-ingenjör

Jimmy Johnsson
Telefon: 0142-850 16

jimmy.johnsson@mjolby.se