Budget och uppföljning

Här finns Mjölby kommuns budget, delårsrapport och årsredovisning för nedladdning. Alla filer är i pdf-format.

Mål och budget

Kontakt

Ekonomichef

Maria Åhström

Telefon: 010-234 51 27

maria.ahstrom@mjolby.se


Redovisningsstrateg

Stefan Knutsson
Telefon: 010-234 58 83

stefan.knutsson@mjolby.se

Senast publicerad