Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen lyder under utbildningsnämnden. Till förvaltningen hör barnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning.

Utbildningschef Christer Lordh

Kontakt

Utbildningschef

Christer Lordh
Telefon: 0142-851 46

christer.lordh@mjolby.se


Verksamhetschef för förskola

Stefan Nilsson Ekvall
Telefon: 0142-366 285

stefan.nilssonekvall@mjolby.se


Verksamhetschef grundskola

Karl-Johan Sjödin
Telefon: 0142-857 00

karl-johan.sjodin@mjolby.se


Verksamhetschef Gymnasieskola och Vuxenutbildning

Kristina Lohman

Telefon: 0142-851 23

kristina.lohmnan@mjolby.se


Information om verksamheterna finns under Utbildning och barnomsorg