Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen lyder under utbildningsnämnden. Till förvaltningen hör barnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning.

Kontakt

Utbildningschef

Christer Lordh
Telefon: 0142-851 46

christer.lordh@mjolby.se


Verksamhetschef förskola

Stefan Nilsson Ekvall
Telefon: 0142-366 285

stefan.nilssonekvall@mjolby.se


Verksamhetschef grundskola

Caroline Andersson
Telefon: 0142-857 00

caroline.andersson@mjolby.se


Verksamhetschef gymnasieskola och vuxenutbildning

Kristina Lohman

Telefon: 0142-851 23

kristina.lohmnan@mjolby.se


Tf Verksamhetschef resursenheten

Maria Karlström

Telefon: 0142-853 05

maria.karlström@mjolby.se


Information om verksamheterna finns under Utbildning och barnomsorg