Mjölby kommun, länk till startsidan

Medborgardialog

På sätt och vis för politikerna och medarbetarna i kommunen alltid dialog med medborgarna. Det kan vara genom telefonsamtal, möten, via vår elektroniska synpunktshantering eller på något annat sätt. Det vi här kallar för medborgardialog innebär att vi systematiskt lyssnar på medborgarna i en utvald fråga.

Genom vårt digitala verktyg vill vi på ett enkelt sätt fånga upp medborgarnas tankar och idéer när det gäller särskilda områden som valts ut av de förtroendevalda. Medborgardialog kan också föras på andra sätt exempelvis genom olika möten och fokusgrupper.

Politikerna tar initiativ, alla kan vara med

Det är alltid de förtroendevalda som ska ta initiativ till en medborgardialog. Men både politiker, medborgare, kommunmedarbetare och andra kan komma med idéer om områden för medborgardialog.

Medborgardialog vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Mjölby kommun.

Medborgardialogen bör föras inom ett avgränsat område, till exempel hur en ny lekplats ska utformas, vad som är trygghet för medborgaren eller när vi behöver få in idéer om var nya bostäder kan planeras.

Förutsättningar viktiga

Det är viktigt att vara tydlig med förutsättningarna inför en medborgardialog till exempel vad man kan och inte kan påverka, så att förväntningarna inte blir för stora. Det kan också gälla exempelvis ekonomiska ramar eller geografisk plats.

Dina åsikter ska generera någon form av resultat. Det är inte säkert du får som du vill, men du ska kunna se att dina synpunkter tas på allvar och att de har beaktats.

Olika roller

I en medborgardialog representerar politikerna Mjölby kommun, i det här sammanhanget är de inte partipolitiska företrädare. De ska lyssna, diskutera, förstå och att skaffa sig mer kunskap. Det handlar inte om att svara eller försvara.

Som medborgare kan du föra fram din syn, argumentera och lyssna på olika ståndpunkter.

Tjänstepersonerna i kommunen är sakkunniga och bistår med underlag för medborgardialogen samt dokumenterar arbetet.

Vi behöver medborgardialog för att:

  • bidra till ett samhälle med social och demokratisk hållbarhet.
  • du ska kunna påverka i utvalda frågor. Dialogen kompletterar den representativa demokratin.
  • politikerna ska få bättre förutsättningar för att fatta beslut som är hållbara över tid.
  • ge fler medborgare möjlighet att komma till tals.
  • medarbetare och förtroendevalda i kommunen ska få nya idéer och ny kunskap.
  • öka kunskapen om och skapa intresse för den demokratiska processen.

Dialogportalen

I vår dialogportal kan du kika på avslutade medborgardialoger och delta i pågående.

Dialogportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag - torsdag: 7.30-16.30Fredag: 7.30-16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?