Mjölby kommun, länk till startsidan

Medborgardialog

En medborgardialog är en dialog mellan kommunens invånare och politiker i en viss fråga.

På sätt och vis för politikerna och medarbetarna i kommunen alltid dialog med medborgarna. Det kan vara genom telefonsamtal, möten, via vår synpunktshantering eller på något annat sätt. Det vi här kallar för medborgardialog innebär att vi systematiskt lyssnar på medborgarna i en utvald fråga.

Politikerna tar initiativ, alla kan vara med

Det är alltid de förtroendevalda som tar initiativ till en medborgardialog. Men både politiker, medborgare, kommunmedarbetare och andra kan komma med idéer om områden för medborgardialog.

Medborgardialog vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Mjölby kommun.

Medborgardialogen bör föras inom ett avgränsat område, till exempel hur en ny lekplats ska utformas, vad som är trygghet för medborgaren eller när vi behöver få in idéer om var nya bostäder kan planeras.

Förutsättningar viktiga

Det är viktigt att vara tydlig med förutsättningarna inför en medborgardialog till exempel vad man kan och inte kan påverka, så att förväntningarna inte blir för stora. Det är inte säkert du får som du vill, men du ska veta att dina synpunkter tas på allvar.

Olika roller

I en medborgardialog representerar politikerna Mjölby kommun, i det här sammanhanget är de inte partipolitiska företrädare. De ska lyssna, diskutera, förstå och att skaffa sig mer kunskap. Det handlar inte om att svara eller försvara.

Som medborgare kan du föra fram din syn, argumentera och lyssna på olika ståndpunkter.

Tjänstepersonerna i kommunen är sakkunniga och bistår med underlag för medborgardialogen samt dokumenterar arbetet.

Vi behöver medborgardialog för att:

  • bidra till ett samhälle med social och demokratisk hållbarhet.
  • du ska kunna påverka i utvalda frågor. Dialogen kompletterar den representativa demokratin.
  • politikerna ska få bättre förutsättningar för att fatta beslut som är hållbara över tid.
  • ge fler medborgare möjlighet att komma till tals.
  • medarbetare och förtroendevalda i kommunen ska få nya idéer och ny kunskap.
  • öka kunskapen om och skapa intresse för den demokratiska processen.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag - torsdag: 7.30-16.30Fredag: 7.30-16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?