Mjölby kommun, länk till startsidan

Undersökning om trygghet och brott för företagare i Mjölby kommun

Under hösten 2023 kommer Mjölby kommun bjuda in runt 1100 företag i kommunen att svara på en enkät om trygghet och brott. Syftet är få en bättre bild av vad företagare i kommunen upplever för problem i relation till brottsutsatthet och otrygghet.

Flygbild över Mjölby centrum

Undersökningen kommer användas för att få en bättre bild av brottsutsatthet och otrygghet bland er som är företagare i kommunen men också för att skapa bättre förutsättningar att involvera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet.
Undersökningen kommer att skickas ut per post under vecka 40 till företag i kommunen med en omsättning på minst en halv miljon kronor.

Enkäten besvaras digitalt och sista svarsdag är 12 november. Svaren är anonyma. Enkäten riktar sig till den som är VD/platschef på företaget.
Det är Trygg- och säkerhetsenheten och Näringslivskontoret på Mjölby kommun som står bakom undersökningen. Företaget som administrerar enkäten heter Embrace Safety.


Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för dig som får brevet att svara.

Vilken typ av personuppgifter gäller det?

Om brevet med inbjudan att delta i undersökningen skickas via post till en enskild firma som delar adress med en privatperson utgör adressen en personuppgift som behandlas under undersökningen. Adresser till juridiska personer är inte en personuppgift.

I det fall kommunen väljer att via undersökningen samla in e-postadresser för att t.ex. skicka ut ytterligare information såsom nyhetsbrev eller inbjudan till nätverk efter avslutad undersökning så kan behandling av personuppgift (e-postadresser) ske i undersökningen. Anges e-postadresser av typen förnamn.efternamn@företag.se sker en personuppgiftsbehandling, anges e-postadresser av typen info@företag.se sker ingen personuppgiftsbehandling. Det är frivilligt för den som svarar på undersökningen att skicka in sin e-postadress till kommunen.

Varifrån har vi fått de adresser som undersökningen skickats till?

De företagsadresser som undersökningen skickas till har tagits fram via ett företagsregister över företag registrerade inom kommunen.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Vem tar del av personuppgifterna?
Personuppgifter behandlas vid undersökningens genomförande samt i det efterföljande brottsförebyggande arbetet för vidare samverkan med de som valt att medverka i undersökningen. Behandlingen sker på ett informationssäkert sätt och behandlas endast av personal inom kommunen samt av vår leverantör Embrace Safety AB som administrerar den aktuella undersökningen.

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras endast under undersökningens genomförande hos vår leverantör Embrace Safety AB. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter hos leverantören så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.
I de fall mailadress har angivits i enkäten, för framtida information kring det brottsförebyggande arbetet, sparar Mjölby kommun dessa uppgifter så länge samverkan sker mellan kommunen och det enskilda företaget (personuppgiftslämnaren).
För återkallande av samtycke kontakta Mjölby kommun.

Överföring till tredjeland

Dataskyddsförordningen reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i undersökningen är: kommunstyrelsen i Mjölby kommun.
Kommunens dataskyddsombud nås på 010-234 50 00 eller dataskyddsombud@mjolby.se.

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.Om jag inte är VD/platschef, kan jag då svara på enkäten?

Det är viktigt att den som svarar på enkäten har god kännedom och insyn i verksamheten. Om du har detta går det bra att du svarar på enkäten.

Är QR-koden eller någon av länkarna i brevet eller enkäten riskfyllda?

Nej, ingen av länkarna är riskfyllda. QR-koden och tillhörande länk i brevet går till enkäten. Den andra länken i brevet går till kommunens webbsida som beskriver undersökningen. I enkäten finns en länk som går till kommunens hemsida där du kan läsa mer om personuppgiftshanteringen i undersökningen.

Kan jag fylla i enkäten på andra sätt än med telefon – t.ex. med dator eller surfplatta?

Ja. Du skriver in länken till enkäten (länk till enkäten hittar du i den gröna rutan i brevet) i valfri webbläsare, så kan du svara på enkäten med vilken dator eller surfplatta som helst.

Jag har svarat på enkäten men får ändå påminnelser om att jag ska svara?

Då har du inte svarat på hela enkäten. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Gå till enkäten igen (via QR-koden eller länken) för att göra färdigt hela enkäten.

Kan jag fylla i enkäten med pappersenkät istället?

Nej, tyvärr finns inte den möjligheten.

Är det frivilligt att delta?

Ja, det är helt frivilligt att delta men dina svar är viktiga.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?

Det tar cirka 10-15 minuter att fylla i enkäten.

Hur länge pågår undersökningen?

Den pågår under sex veckor. Det innebär att du har sex veckor på dig att svara på enkäten. Sista svarsdag är 12 november 2023. Den som inte har svarat får två påminnelsebrev under denna period.

Kan någon koppla mina svar till just mig? Är jag anonym?

Det kommer inte synas i resultaten vilket specifikt företag som svarat vad eller vem på företaget som svarat.


Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon medborgarservice :

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?