Mjölby kommun, länk till startsidan

Undervisningslokaler

Om du driver en undervisningsverksamhet så som en förskola, skola eller ett fritidshem måste se till att verksamheten inte riskerar att skada människors hälsa eller miljön. Om inomhusmiljön i en undervisningsverksamhet är bra mår barnen bättre och har bättre möjligheter för inlärning och utveckling. Du som är ansvarig för en undervisningsverksamhet ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem.

Om du planerar att starta en verksamhet för undervisning behöver du först anmäla det till miljönämnden. Detta gäller för undervisningsverksamhet så som skola, förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter. Detta enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Anmälan ska inkomma minst sex veckor innan verksamheten startar.

Egenkontroll

Det är viktigt att du som driver verksamheten har bra kunskap om vilka risker som finns för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. I en undervisningsverksamhet kan detta innebära att förhindra smittspridning, allergiska reaktioner eller andra olägenheter för hälsan. Du måste även fortlöpande planera och göra uppföljande kontroller av din verksamhet, en så kallad egenkontroll.

Egenkontrollen behöver även vara skriftlig och dokumenterad i anmälningspliktiga verksamheter. Detta innebär att alla rutiner ska vara nedskrivna och det ska även finnas dokumentation på att exempelvis ventilationen är kontrollerad och godkänd. Hur omfattande din egenkontroll behöver vara beror på hur stor verksamheten är, vilka risker som finns och så vidare. Exempel på rutiner är ansvarsfördelning, städrutiner, klagomålshantering och hygienrutiner.

Du som är ansvarig för verksamheten måste ha de kunskaper som krävs för att uppfylla bestämmelserna i miljöbalken och följdlagstiftningen som hör till. Miljökontorets uppgift är att kontrollera att du uppfyller kraven.

Folkhälsomyndighetens information om Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan och förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens information om städning i skola och förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?