Mjölby kommun, länk till startsidan

Bassängbad

Bassängbad omfattas av miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Med bassängbad menas här en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor.

Bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 §, Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), och ska anmälas till miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten startar.

Använder du till exempel en badtunna eller pool för privat bruk så behöver du inte göra en anmälan. Erbjuder du däremot bassängbad eller badtunna i en verksamhet som till exempel konferensanläggning, lägerverksamhet och liknande så behöver en anmälan göras.

Egenkontroll

Det är viktigt att du som driver anläggningen har bra kunskap om vilka risker som finns för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. I anläggningar för bassängbad vistas många personer och hygien är extra viktigt vilket gör att rutiner och kunskap blir extra viktig.

Du som verksamhetsutövare måste även rutinmässigt kontrollera badverksamheten för att minimera risken för att badning medför hälsorisker. Det innebär att du fortlöpande måste planera och göra uppföljande kontroller av din verksamhet, en så kallad egenkontroll. Delar av egenkontrollen behöver även dokumenteras. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad finns beskrivet vad egenkontrollen bör innehålla.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (HSLF-FS 2021:11) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittskydd och personlig hygien

För att säkerställa att alla får en trevlig upplevelse när man besöker en badanläggning är det viktigt att både den som driver anläggningen och alla badande tar ansvar för hygienen vid anläggningen.

Grunden för att förebygga hälsoproblem i ett bassängbad är att se till att ha en hög allmänhygienisk standard. I det fall badbesökare inte tvättar sig innan bad eller använder underkläder under badkläderna blir det svårt att hålla den vattenkvalitén som eftersträvas. De badande är också den största källan till föroreningar och mikroorganismer som bakterier, virus eller svampar i badvattnet. Det är därför nödvändigt att det finns ordentliga möjligheter att tvätta sig före badet.

Som badande är det därför viktigt att tänka på detta:

  • Duscha och tvätta hela kroppen noggrant utan badkläder, gäller även små barn och blöjbarn.
  • Avlägsna allt smink, klocka och smycken.
  • Använd rena badkläder.
  • Använd inte underkläder eller bomullskläder.
  • Tvätta fötterna innan du går in i badanläggningen även om du endast ska stå på kanten.
  • Om du har varit magsjuk bör du vänta minst en vecka med att bada i bassäng.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?