Mjölby kommun, länk till startsidan

Solarium

För att skydda de som solar i solarier mot att bli allvarligt brända, utsatta för smitta eller drabbas av andra olägenheter finns det föreskrifter som din verksamhet behöver följa. Det är miljönämnden som har tillsynsansvar över solarieverksamhet. Solarieverksamhet ska enligt strålskyddslagen anmälas till kommunen.

Om du planerar att starta en solarieverksamhet som allmänheten kan använda behöver det först anmälas till miljönämnden. En anmälan ska skickas in oavsett om din verksamhet är solarier i egen lokal eller om dem placeras i anslutning till annan verksamhet, som exempelvis gym, hygienlokaler, hotell eller annat. Målet med tillsynen är att se till att strålsäkerheten förbättras på solarium.

Sammanställning av krav

Utifrån Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar finns följande krav:

  • Varje solarium ska vara märkt med UV-typ 3. På äldre solarier motsvarar SEMKO:s S-märke kategorin UV-typ 3 och innebär likvärdig strålningsstyrka.
  • Solariet ska vara utrustat med godkända rör, det vill säga rör enligt solariets egen märkning eller godkända ersättningsrör.
  • Kunden ska kunna ställa in soltiden via tidur, myntautomat eller liknande. Strömförsörjningen till ett solarium ska vara försett med ett extra tidur som slår av nätspänningen till solariet efter högst 15 minuter.
  • Strålsäkerhetsmyndighetens anslag "Råd för att skydda din hälsa" ska finnas vid varje solariebädd.
  • Exponeringsschema från solarietillverkaren eller motsvarande anvisningar ska anslås väl synligt. Som alternativ kan personalen vid bemannade solarier ge råd om hur man ska sola.
  • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje kund.

Åldersgräns

Vid solarium som upplåts yrkesmässigt är det förbjudet att låta personer under 18 år sola. Det är du som bedriver verksamheten som ska kunna bevisa att ett system finns som förhindrar att personer under 18 år kan få tillgång till solariet.

Information och skyddsråd

På eller intill varje solarium ska det finnas ett anslag i minst A3-format med samma text och utförande som anges i föreskriften under rubriken "Råd för att skydda din hälsa". Affisch går att beställa från Strålskyddsmyndigheten.

Bruksanvisning med exponeringsschema eller motsvarande anvisningar ska finnas tillgängligt, anslås väl synligt eller meddelas dem som använder ett solarium. Bruksanvisningen ska ange tid i minuter för första exponering i solariet, schema med tider i minuter för efterföljande exponeringar beroende på individuell solkänslighet, hudtyp och brunpigmentering. Dessutom antal exponeringar som inte ska överskridas under ett år.

Märkning

Rätt utrustning ska användas. Utrustningen skall vara märkt med "UV-typ(e) 3" som anger att solariet uppfyller europeisk och svensk standard för solarier (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 6, 2010). Märkningen innebär att solariet har en begränsad strålningsstyrka inom vissa värden och att det ska kunna användas utan särskild kompetens eller utbildning.

Enbart så kallat "CE"-märke på ett solarium är inte tillräckligt om inte UV-typ också anges och rörbestyckning specificerats. På äldre solarier motsvarar SEMKO:s "S-märke" kategorimärkning UV typ 3, och erbjuder likvärdig strålsäkerhet.

Solarieglasögon

Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje person som använder ett solarium. Solkunder ska erbjudas skyddsglasögon utan att särskilt behöva fråga efter dem. EN-standarden för solarier specificerar krav på UV-skydd som solarieglasögon ska uppfylla. Det finns inget krav på passform.

Det finns solarieglasögon för såväl engångs- som flergångsbruk. Om de uppfyller standardens krav är i praktiken svårt att kontrollera. Ser glasögonen mörka eller ogenomskinliga ut är det troligt att de uppfyller kraven.

Extra tidur

I obemannade solarier som allmänheten har tillgång till ska strömförsörjningen vara försedd med ett extra tidur som slår ifrån matningsspänningen till solariets strålkällor efter högst 15 minuters användning. Längsta möjliga soltid ska vara 15 minuter. I de fall solarier redan anslutits till en pollettautomat och har ett i solariesängen inbyggt tidur, och bägge fungerar, är kravet uppfyllt.

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida om kommunal solarietillsyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strålskyddslag (2018:396) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?