Mjölby kommun, länk till startsidan

Betyg och behörighet

När du har gått klart en eller flera kurser på komvux kan du begära ut ditt betyg genom att använda vår e-tjänst. Om du behöver ta ut ett examensbevis/slutbetyg ska du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Betyg på kurs

Du som studerar på komvux får betyg på varje kurs du avslutar.

 • Betygsskalan för kurser på gymnasienivå är sexgradig med fem godkända steg: A, B, C, D och E är godkänt, och F är icke godkänt. A är högsta betyg.
 • På grundläggande nivå och Svenska för invandrare (SFI) kan du få Godkänt eller Icke godkänt.

Begära ut betyg

Tre veckor efter avslutad kurs, kan du beställa ditt betyg via vår e-tjänst.

Tänk på att du behöver begära ut ditt betyg i god tid om du ska söka till högskola, universitet eller andra studier. Du får det hemskickat efter cirka två veckor.

Observera att detta inte är samma sak som ett slutbetyg, vilket är att likställa med en gymnasieexamen. För att få ut ett slutbetyg/examen måste du kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Kontakta Vux

Du som studerar vid kommunala vuxenutbildningen kan läsa till antingen högskoleförberedande examen eller yrkesexamen.

Betygsdokument

Om du läst på gymnasienivå kan du ha fått olika dokument beroende på när du studerade samt hur mycket du har klarat av. Läs nedan om de olika dokumenten.

Avgångsbetyg

Utfärdades fram till 1996.

Fick man före 2011 om man inte uppnådde målen för slutbetyg.

Vill du komplettera ditt samlade betygsdokument så kan du göra det fram till 1 juli 2025, därefter kan du enbart komplettera för att få en gymnasieexamen.

Slutbetyg har du som fullföljt tre år på gymnasieskolan och slutade innan 2011.

 

Om du är osäker på om ditt slutbetyg ger dig grundläggande behörighet är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Kontakta Vux

 

1 juli 2025 blir det skärpta krav för grundläggande behörighet, mer information om detta kommer.

Studiebevis har du som studerat på ungdomsgymnasiet men inte uppnått kraven för att få en gymnasieexamen. Har du ett studiebevis är du välkommen till oss Studie- och yrkesvägledare för att göra en individuell studieplanering för att nå en Gymnasieexamen.

Utdrag ur betygskatalog har du när du inte fullföljt tre års studier på gymnasiet.

Gymnasieexamen får du när du fullföljt tre års studier på gymnasieskolan och uppfyller kraven för en examen. Har du en högskoleförberedande examen har du uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier. Har du en yrkesexamen behöver man ibland komplettera den för grundläggande behörighet till högskolan.

Du kan även få en gymnasieexamen från Kommunal Vuxenutbildning.

Examen och slutbetyg

Du som studerar vid kommunala vuxenutbildningen kan läsa till antingen högskoleförberedande examen eller yrkesexamen.

Om du har läst kurser tidigare, antingen på komvux eller ungdomsgymnasiet, som du vill tillgodoräkna dig, kan du istället ta ut ett slutbetyg. Du har fram till 1 juli 2025 på dig att läsa de kurser som du behöver för att sedan begära ut ett slutbetyg.

En examen eller ett slutbetyg krävs för att du ska få grundläggande behörighet till högskola, universitet och yrkeshögskoleutbildningar. Det räcker inte med ett samlat betygsdokument eller studiebevis. Har du ett sådant dokument måste du komplettera på komvux och därefter begära ut ett slutbetyg/examensbevis.

Vad som ingår i din examen eller ditt slutbetyg kan variera beroende på vad du har läst tidigare och vad du har för mål. Det är därför viktigt att du tar hjälp av studie- och yrkesvägledningen för att planera dina studier så att du blir behörig till det som du har tänkt dig.

För att vi ska kunna upprätta ett slutbetyg eller examen måste du ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare. Tillsammans upprättar ni en plan för vilka kurser som ska ingå i ditt slutbetyg och om du behöver komplettera något.


Till mötet med studie- och yrkesvägledaren ska du ta med dig alla dina betyg på gymnasienivå. Betygen ska vara underskrivna av rektor och i original. Ta även med eventuella bilagor, så som beskrivning av specialiseringskurser.


Om du förlorat dina betyg kan du kontakta arkivet i den kommun du läst för att få en betygskopia.


För att du säkert ska få ditt betyg inför sista kompletteringsdag till antagning.se behöver vårens underlag vara klart senast 30 april. För hösten behöver underlag vara klart senast 30 oktober.

Ett slutbetyg måste innehålla 2 350 poäng, varav 600 poäng är kärnämneskurser och 1 750 poäng är fritt valda kurser.

 

Följande kurser måste vara med i ett slutbetyg:

 • Svenska A+B/svenska som andra språk A+B
 • Engelska A
 • Samhällskunskap A
 • Religionskunskap A
 • Matematik A
 • Naturkunskap A


2 250 poäng måste vara godkända för att slutbetyget ska ge grundläggande behörighet. Dessutom krävs godkänt betyg i svenska A och B, matematik A och engelska A eller motsvarande kurser.


Betyg från ungdomsgymnasiet får tas med, förutom betyg i estetisk verksamhet, idrott och hälsa A och kurser i specialidrott.

En gymnasieexamen i form av yrkesexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på

 

 1. Svenska eller svenska som andraspråk kursen 1
 2. Engelska kursen 5
 3. Matematik kursen 1 a
 4. Gymnasiearbetet


En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även innefatta betyg:

 • På en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne, och
 • som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng.


I en yrkesexamen ska eleven ha betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap. Kurserna ska bestå av 50 poäng i varje ämne. Dessa kurser krävs för en examen. Om en elev har med sig fler än 50 gymnasiepoäng i något av dessa ämnen, eftersom eleven till exempel tidigare har studerat på ett högskoleförberedande program, kan eleven ändå använda dessa poäng i sin examen. De gymnasiepoäng som överstiger 50 poäng i respektive ämne kan ingå i den del av utbildningen som utgörs av valfria kurser.


Förutom de kurser som anges som obligatoriska för en yrkesexamen ska en yrkesexamen innehålla betyg som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. En yrkesexamen ska sammanlagt uppgå till 2 400 poäng. 600 gymnasiepoäng i en yrkesexamen utgörs av gymnasiegemensamma kurser. De valfria kurserna får som mest omfatta mindre än hälften av de återstående 1 800 gymnasiepoängen. Det vill säga som mest 899 gymnasiepoäng.

För att få en högskoleförberedande gymnasieexamen ska du ha betyg på utbildning som omfattar 2400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2250 gymnasiepoäng som innefattar betyg i:

 1. Svenska eller svenska som andraspråk, kurserna 1, 2 och 3
 2. Engelska, kurserna 5 och 6
 3. Matematik, kursen 1 b eller 1 c
 4. Ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

Högskoleförberedande examen - samhällsvetenskap och humaniora

En sådan gymnasieexamen ska utöver kurserna ovan också ha betyg i:

 

 1. historia om 100 gymnasiepoäng
 2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng
 3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng
 4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi.


Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller estetiska programmet inom gymnasieskolan.

Högskoleförberedande examen - naturvetenskap och teknik


En sådan gymnasieexamen ska utöver kurserna ovan också ha betyg i:

 

 1. historia om 50 gymnasiepoäng
 2. samhällskunskap om 100 gymnasiepoäng
 3. religionskunskap om 50 gymnasiepoäng
 4. naturkunskap om 100 gymnasiepoäng eller två av ämnena biologi, fysik och kemi
 5. matematik om 200 gymnasiepoäng.


Övriga betyg som ingår i en sådan gymnasieexamen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet inom gymnasieskolan.

Prövning

Under vårterminen 2024 har vi inte möjlighet att erbjuda prövnngar.

Du har möjlighet att läsa in en kurs på egen hand och göra en så kallad prövning. Detta kan vara ett alternativ för dig som av någon anledning inte vill eller kan följa våra ordinarie kurser.

En prövning innebär att du själv läser in en kurs, tenterar den och får ett betyg. Detta kan vara ett alternativ för dig som av någon anledning inte vill eller kan följa våra ordinarie kurser. Det är också aktuellt för sig som redan har ett betyg i kursen, men vill försöka höja det.

Avgift för prövning

Prövningen kostar 500 kronor per kurs om du redan har ett godkänt betyg, eller om du inte har läst kursen tidigare. Om du är elev hos oss och har läst kursen tidigare men fått ett F eller IG i betyg så är prövningen gratis.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Studie- och yrkesvägledare

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?